Kritiek op burgerpeiling Ecorys over sluiting afvaloven. Stichting afvaloven Nee start “second opinion enquête”

Kritiek op burgerpeiling Ecorys over sluiting afvaloven. Stichting afvaloven Nee start “second opinion enquête”

Er is brede kritiek ontstaan over de wijze waarop Ecorys bij burgers van Harlingen de gevolgen van de sluiting van de afvaloven peilt. 

Ecorys doet momenteel onderzoek naar de mogelijke gevolgen van sluiting van de afvaloven. Vragen zouden te suggestief zijn en veel te sturend. Ook worden twijfels geuit of de feiten zoals die in de vraagstelling staan, wel kloppen. Zo noemt Ecorys bijvoorbeeld dat Friesland een grote stap achteruit zet in de duurzaamheidsdoelstellingen als de afvaloven stopt.Uit deze en andere stellingen zou teveel sympathie spreken voor Omrin en zou Ecorys indirect aansturen voor het in stand houden van de afvaloven. Op social media wordt hierover volop gediscussieerd. Om tegenwicht te bieden aan de door Ecorys opgezette burgerpeiling is door stichting afvalovenNee een alternatieve enquête gestart. Dezelfde soort vragen zoals Ecorys heeft gesteld zijn in een ander jasje gestopt. Maar wat de uitkomst uiteindelijk is, beslist degene die het invult. Ook hierbij geldt; hoe meer mensen de enquête invullen, hoe bruikbaarder het resultaat is. 

Klik op de link hieronder om bij de enquête te komen

Enquête sluiting afvaloven

of scan de code hieronder