Lichtschip zoekt vrijwilligers   

Lichtschip zoekt vrijwilligers   


Het is in de Harlinger haven een nauwelijks weg te denken vaste waarde. Het rode schip met de hoge zendmast en de vuurtoren, het radiolichtschip Jenni Baynton. Ook mensen die niet vaak in Harlingen komen kennen het schip wellicht dat regelmatig te zien is op de Nationale televisie in de weerfoto’s van onder andere Anna Zuidema. Het nog grotendeels geklonken schip wordt door vrijwilligers van de stichting “Vrienden van het Lichtschip” drijvend gehouden, gerestaureerd en onderhouden. Deze groep vrijwilligers is wel erg trouw, maar zou graag versterking zien.

Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw was het in 1949 gebouwde schip in gebruik als drijvend baken voor de zeevaart in de monding van de Theems. Engelse lichtschepen krijgen nooit een naam, maar een nummer. Als ze “op station” liggen, dat is wanneer ze voor anker liggen op de plek waar een baken op zee nodig is, wordt de naam van dat “station” met grote letters op het schip gezet. Telkens als een lichtschip naar de werf moet wordt er een reserveschip op de plek neergelegd die vervolgens weer 2 jaar dienst doet tot het voor dat schip weer tijd is voor onderhoud. Het schip in Harlingen, inmiddels omgedoopt tot Jenni Baynton, werd gedoopt als lightship number 8. In haar geschiedenis als lichtschip heeft ze verschillende stationsnamen op de zijkant gehad zoals “Kentisch Knock”, “Sunk”, en “Tongue”.

Toen het schip in 1990 buiten dienst werd gesteld was het een van de weinige overgebleven schepen die niet geautomatiseerd was. Met andere woorden er zat nog steeds bemanning op en ze is tot het laatst toe ingezet. Het schip werd vervolgens gekocht door een zakenman uit Rotterdam die het schip door wijlen Piet Ottosen van Vlieland naar Rotterdam liet slepen. Daar werd het omgebouwd tot drijvende discotheek. In de jaren 90 werd “muziekboot Barocca” een begrip in de Wijnhaven in Rotterdam.

Na de brand in Volendam tijdens oud & nieuw 2000/2001 werden de eisen voor dancings en dergelijke enorm aangescherpt en binnen de beperkte ruimte die het schip bood was het onmogelijk daar aan te voldoen. Gevolg intrekking van de vergunning en een faillissement. Het schip werd na een periode in Moerdijk opgelegd te zijn geweest volkomen gesloopt door vandalen en junks naar de Waalhaven gebracht. Daar werd het in desolate toestand door de vrijwilligers van wat nu de stichting Vrienden van het Lichtschip is, gevonden. In juni 2005 verscheen het schip voor het eerst in Harlingen. Pas in 2006 was het door de vrijwilligers zover opgeknapt dat het een beetje toonbaar was en überhaupt op een schip begon te lijken.

In 2007 is het schip vooral als radiozendschip ingericht, met o.a. een mast, zenders en studio’s. De daaropvolgende jaren is er steeds iets aan de accommodatie verbeterd en inmiddels is er naast een aantal kooien voor 12 mensen ook een systeem van zoet water en zout water aangelegd. Vanaf 2008 is het schip regelmatig de haven uit geweest om op zee uit te zenden bij Griend, het Kimswerdergat en het einde van de Pollendam. Tot 2012 werd om het schip vast te leggen gebruik gemaakt van een meerboei. Later is de ankerlier weer werkend gemaakt en sindsdien kan het schip zelf ankeren.

De laatste jaren is, naast natuurlijk de nooit aflatende noodzaak tot onderhoud, veel geïnvesteerd in het bevorderen van de zeewaardigheid van het schip. De doelen voor de nabije toekomst zien ook op verbeteringen op dat gebied. Naast de werfbeurt die hoog op het wensenlijstje staat is het terugbouwen van een aantal belangrijke waterdichte schotten, het verplaatsen van een kraan en het bouwen van een sloepstoel.

Om die doelen ook te kunnen verwezenlijken is de stichting op zoek naar vrijwilligers die het team willen aanvullen. Het gaat om “vacatures”  op allerlei gebied. Zo is er behoefte aan mensen die helpen met timmeren, verven, lassen, bekabeling aanleggen, maar ook mensen die op afgesproken tijden een kijkje aan boord nemen om de trossen te controleren. Ook op het gebied van het bestuur van de stichting en bijvoorbeeld fondsenwerving zijn nieuwe krachten meer dan welkom.

Als je interesse hebt stuur dan een mailtje naar lichtschip@home.nl . Je wordt dan uitgenodigd om een keer te komen kennismaken en dan leiden we je uitgebreid rond op een van de mooiste schepen van Harlingen.