Medewerkers gemeente Harlingen doneren aan Voedselbank ‘de helpende hand’

Medewerkers gemeente Harlingen doneren aan Voedselbank ‘de helpende hand’

Medewerkers van de gemeente Harlingen konden dit jaar hun kerstpakket schenken aan Voedselbank ‘de helpende hand’. Op 19 december 2018 heeft Cees Glashouwer, voorzitter van Voedselbank ‘de helpende hand’, een cheque ontvangen van 1530 euro.

Foto: Ubbo PosthumaVoedselbank ‘de helpende hand’

Medewerkers van de gemeente Harlingen kunnen sinds enkele jaren ervoor kiezen geen kerstpakket te ontvangen, maar het bedrag te doneren aan een goed doel. Dit jaar is er gekozen aan te sluiten bij Voedselbank ‘de helpende hand’. Deze voedselbank is actief in Noordwest Friesland. Door de inzet van vele vrijwilligers kan deze Voedselbank inwoners van de gemeente Harlingen en Waadhoeke ondersteunen in zware tijden.