“Nacht in het museum”

“Nacht in het museum”

Voor het eerst overnachten in het Kazemattenmuseum

Van zaterdag 29 op zondag 30 september zal er voor het eerst worden overnacht in het Kazemattenmuseum Kornwerderzand.Een groep van ongeveer 30 jongens en meisjes van Scoutinggroep “De Esdoorn” uit Leeuwarden gaat slapen in kazemat VI, de grootste kazemat (kanonkazemat) in beheer bij het Kazemattenmuseum.

De jongeren gaan twee spannende dagen en een spannende nacht tegemoet met diverse spelen, opdrachten en uiteraard een overnachting tussen de drie meter dikke betonnen muren en kleine verblijfsruimtes zonder daglicht.

Deze overnachting past in de filosofie van scouting waarin jongeren zich persoonlijk kunnen ontwikkelen door uitdaging te vinden in leuke en spannende activiteiten.

Scoutinggroep “De Esdoorn” is met deze overnachting winnaar van een competitie tussen diverse scoutinggroepen. Het op 23 juni jl. gepresenteerde filmpje aan een deskundige jury, o.a. bestaande uit de vice-voorzitter van de Stichting Kornwerderzand, was doorslaggevend. Dit alles in het kader van een partnership van Friese en Afrikaanse scouts.

De jury heeft in totaal 8 filmpjes beoordeeld, met als thema “24 uur uit het leven van……”

In de toekomst wil het Kazemattenmuseum enkele kazematten aan de noordkant van Kornwerderzand gaan ontwikkelen en inrichten voor een dergelijk gebruik. Deze “Nacht in het Museum”, in grote buitenlandse musea al gebruikelijk, wordt uitdrukkelijk als een pilot gezien.

Het Kazemattenmuseum geeft hiermee mede invulling aan haar toekomst strategie. Ontwikkeling (o.a.) van educatieve concepten, uitbreiding van het museumgebied, en diverse arrangementen moeten zorgen voor een verdere verhoging van de bezoekersaantallen.

In het lopende seizoen zal het museum opnieuw een bezoekersrecord kunnen noteren. Nu al overstijgen de bezoekersaantallen het totale aantal bezoekers van het hele kalenderjaar 2017.