Nieuwe website IKC Prins Johan Friso met filmpjes informatief en speels

Nieuwe website IKC Prins Johan Friso met filmpjes informatief en speels

De website van IKC Prins Johan Friso steekt sinds deze week in een fraaie nieuwe jas. Ouders en andere belangstellenden kunnen nu via korte filmpjes een kijkje nemen achter de voordeur van het Kindcentrum. De filmpjes, foto’s en toegankelijke teksten tonen wat het Integraal Kindcentrum aan de Grettingalaan in huis heeft. Dat is naast de basisschool ook een kinderdagverblijf, voorschoolse opvang en een Buitenschoolse opvang (BSO).

IKC Prins Johan Friso wil dat alle kinderen vanuit een veilige omgeving de wereld én hun eigen talenten leren ontdekken, of ze nu een of twaalf jaar oud zijn.


IKC Prins Johan Friso is vooral bekend om het groot aantal workshops waarmee kinderen al spelend en lerend hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Op de webpagina ‘Talenten’ zijn al de workshops van de Prins Johan Friso samengebracht, van Breakdance Tricks tot Machtig Maritiem, van Freerunning tot Spiritual City.

De website is niet de enige vernieuwing waar de Prins Johan Friso aan heeft gewerkt. Het Integraal Kindcentrum krijgt binnenkort ook een nieuw speelomgeving met speeltoestellen en groen. Er moet echter nog het nodige werk verzet worden voordat het nieuwe speelplein klaar is.

De kleurrijke nieuwe site van IKC Prins Johan Friso vindt u op www.cbsprinsjohanfriso.nl