NLdoet in Kimswerd

NLdoet in Kimswerd

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart zijn de werkdagen van ‘Nldoet’ gehouden. Deze worden georganiseerd door het Oranjefonds en samen met clubs en verenigingen zijn vrijwilligers aan de slag om grote en kleine projecten te ondersteunen. Het Oranjefonds biedt een financiële vergoeding voor de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

In Kimswerd is het initiatief genomen door Dorpsbelangen samen met de organisatie van de kaatsmuur om de bomenrij naast het basketbalveld aan te pakken. Hier komt de nieuw te bouwen kaatsmuur. Daarnaast is ook een stukje begroeiing bij de ijsbaan gesnoeid om het mfc zichtbaarder te maken vanaf de weg.

Een tiental vrijwilligers is twee dagen hard aan de slag geweest en het resultaat is duidelijk. De boomrooiploeg heeft gezaagd en de andere vrijwilligers hebben de stammen en takken versleept. Al het bruikbare hout is verkocht aan liefhebbers met een open haard. De opbrengst daarvan komt deze keer ten goede aan de kaatsmuur. Binnenkort worden ook de boomstobben aangepakt en wordt het terrein geëgaliseerd.

Na hard werken was er een heerlijke lunch met soep en broodjes bal in het mfc. Alle vrijwilligers van Kimswerd: bedankt voor jullie inzet. Samen sta je sterk!