Onderzoek naar winkel- en koopgedrag

Onderzoek naar winkel- en koopgedrag

HARLINGEN – De Provincie Fryslân voert samen met de Friese gemeenten de komende periode een onderzoek uit naar het winkel- en koopgedrag van de consument in Fryslân. In week 3 worden enquêtes afgenomen in Harlingen.

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de koopstromen tussen verschillende kernen in de provincie en het functioneren van de Friese winkelgebieden.

Aanleiding

Voor de provincie Fryslân is het verkrijgen van inzicht in de detailhandelsstructuur van de grotere kernen in de provincie van groot belang. Zeker nu sprake is van zeer dynamische ontwikkelingen in de detailhandelssector en daarnaast in delen van de provincie ook sprake is van krimp. Het onderzoek biedt informatie om uiteindelijk tot een aantrekkelijk, compact winkelgebieden te komen voor zowel de ondernemer als de consument.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Broekhuis Rijs Advisering. Zij worden ondersteund door studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Naar verwachting zijn de resultaten in het voorjaar van 2017 bekend.

Geef een reactie