Onderzoek toont aan hoe erg de Waddenzee met plastic is vervuild

Onderzoek toont aan hoe erg de Waddenzee met plastic is vervuild

Voor het eerst is onderzocht hoeveel zwerfafval er in de Waddenzee zit en waar het eigenlijk vandaan komt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het zwerfafval dit jaar op drie locaties geïnventariseerd: de Zuiderduintjes bij Rottumeroog, Griend en de Steenplaat tussen Vlieland en Texel.

Er zitten grote verschillen tussen die locaties. Op Griend is het meeste afval gevonden, mede doordat het eilandje bij een drukke vaarroute en dichtbij Harlingen ligt. Daar werden ook veel kleine stukjes plastic gevonden. Lees verder op Omrop Fryslân.