Openbare verkoop fietsen

Openbare verkoop fietsen

De Burgemeester van Harlingen biedt de volgende partij voorwerpen ter verkoop aan:

  • 30 fietsen (dames-, heren-, kinder-, en sportfietsen)
  • Het geheel dient in één koop te worden aanvaard.
  • Gunning geschiedt aan de hoogste inschrijver.
  • Afname en afrekening van het gekochte dient na gunning contant binnen één week plaats te vinden.

Bezichtiging kan op woensdag 5 december 2018 tussen 13.00 en 15.00 uur op het terrein van gemeentewerken aan de Westerzeedijk 9 te Harlingen.Een bod moet uiterlijk 19 december 2018 schriftelijk worden ingediend bij de Burgemeester van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA  Harlingen. In de linker bovenhoek van de enveloppe vermelden: “Bod fietsen ”.