Presentatie boek “Bakkers van Easterbierrum” en een lezing over Kloostertuinen

Presentatie boek “Bakkers van Easterbierrum” en een lezing over Kloostertuinen

Bakkers van Easterbierrum – Folslein Ferline Tiid, zo luidt de titel van het boek dat is geschreven door Piter van der Woude (Easterbierrumer om ûtens) i.s.m. oud bakker en Oosterbierumer Reinder Nouta als adviseur. Het boekwerk behandelt de geschiedenis van  een groot aantal Oosterbierumer bakkers verdeeld over de voormalige bakkerijen aan de Keatsebuorren, Sint Jorisstrjitte, de Buorren en de Haerdawei.
 
As der gjin bôle is giet it mis. Dan duorret it net lang foar’t it libben yn in mienskip alhiel fan slach rekket. Honger, earmoed, bôle-oproeren en revolúsjes binne de gefolgen. En de rêst komt net werom foar’t der wer bôle is. En de foarsjenners fan dat deistich brea dat binne de bakkers. In eal berop, in ûnmisber berop. Bakkers soene je koesterje moatte, ommers: gjin bakkers, gjin bôle.

En dochs!. Wêr binne se bleaun, dy bakkers fan ús doarpen?Het Friestalige boek voorzien van een aantal zwart wit foto’s zal op vrijdagavond 25 januari worden gepresenteerd tijdens de lezing over Kloostertuinen. Het boek, uitgegeven door de oudheidkundige vereniging Barradeel, zal deze avond verkrijgbaar zijn voor tien euro per exemplaar. Daarnaast is het boek ook via de mail te bestellen: oudBarradeel@outlook.com

Tevens organiseert de oudheidkundige vereniging Barradeel deze avond een lezing over kloostertuinen, verzorgd door Paul de Cock.
In Oosterbierum, Tzummarum, Klooster-Lidlum en het voormalige buurtschap Almenum herinneren verschillende straatnamen nog aan de aanwezigheid van kloosters van de voormalige gemeente Barradeel. Denk hierbij aan Kapellewei, Mûntsewei en Ludinga. Deze avond neemt Paul de Cock ons mee langs een oude tocht van kloosters en kloostertuinen. Daarbij heeft hij aandacht voor de functies van de tuinen, ontwerpen en beplanting. En natuurlijk vertelt hij ook over de kloostertuin van Oosterbierum waarbij hij, als initiatiefnemer, mede betrokken was.  

De toegang is gratis.

Datum: vrijdag 25 januari 2019, aanvang 20.00 uur.

Locatie: dorpshuis It Mienskar, Buorren 27, 8854 AG Oosterbierum.