PvdA in de raad: Dorpsschouw Midlum op dinsdag 26 maart 2019

PvdA in de raad: Dorpsschouw Midlum op dinsdag 26 maart 2019

Een week na de dorpsschouw in Wijnaldum vond de schouw in Midlum plaats. Midlum en Wijnaldum zijn twee dorpen binnen de gemeente Harlingen met twee verschillende karakters. Wijnaldum verder van Harlingen en meer op zichzelf en een kleiner aantal inwoners. Midlum tegen Harlingen aan, meer gericht op Harlingen en groter dan Wijnaldum. Maar ook twee dorpen met gemeenschappelijke belangen, al was het maar het feit dat veel kinderen uit Wijnaldum sinds de sluiting van de dorpsschool gebruikmaken van de OBS Middelstein in Midlum. En ook het feit dat beide dorpen reikhalzend uitkijken naar het nu al ruim vijf jaar geleden beloofde fietspad dat beide dorpen met elkaar moet gaan verbinden zonder onzinnige omfietsroutes. Het fietspad staat met fietstunnel en al in het bestuursakkoord van de huidige coalitie, maar nu de realisatie nog. Het duurt allemaal wel heel erg lang. Laten we hopen dat het er ligt voordat de huidige schoolgaande kinderen uit Wijnaldum er met hun eigen kinderen overheen moeten om ze naar OBS Middelstein te brengen.

Een grote groep raadsleden, waaronder Edwin Helvrich, Bartele Boersma en Ron Leen van de PvdA, liep samen met bewoners en ambtenaren door het mooie dorp Midlum. Van de actiepunten uit 2018 was er tot nu toe 73% opgelost. Blijft er toch nog 27% over, maar goed, niet alles kan op korte termijn worden opgelost. Naast de bekende problemen, zoals losliggende stoeptegels, verzakking van paden, gebrek aan parkeerplekken en overig onderhoud van de openbare ruimte vielen de volgende knelpunten op:Allereerst het nieuwe wandelpad langs de N31 aan de grens met Midlum in één keer stopt. Dan moet men over de Harlingerstraatweg of door het gras lopen. Kan de ontbrekende 500 meter niet worden doorgetrokken, was de vraag. De gemeente gaat dit uitzoeken en wij als raadsleden moeten het maar even in de gaten blijven houden.

Een tweede aandachtspunt is de fietsroutebewijzering langs de Harlingerstraatweg richting Franeker en Harlingen via de Koningsbrug. Deze is nogal onduidelijk waardoor met name niet-bekende bezoekers de neiging hebben verkeerd te fietsen en zelfs via de rotonde bij de Zuidwalweg door de tunnel onder de N31 richting Franeker te fietsen. Dit is natuurlijk levensgevaarlijk, dus ook hierop moet actie worden ondernomen.

Een derde aandachtspunt is de parallelweg langs de N31, de oude weg over de Koningsbrug. Deze heeft alleen een bestemming voor landbouwverkeer, een hoop asfalt voor relatief weinig verkeer. Bovendien maken veel fietsers gebruik van deze brede en bijna niet gebruikte asfaltweg om hun tochtje van en naar de Koningsbrug iets af te snijden en daarbij creëren zij hun eigen fietsroutes door het struikgewas richting Midlum. Tja, wat doe je daar nou tegen? Wellicht fietsers gewoon toestaan van deze weg gebruik te maken.

Als vierde punt de N31 zelf. Voor Harlingers is die mooi geworden, maar door de verkorte tunnelbak en de bomenrij is het bij Midlum wel een hele kale bedoeling geworden met uitzicht op het bedrijventerrein Oostpoort. Bovendien hoort men daar luid en duidelijk het verkeer over de N31. Ook hier wordt de nodige aandacht voor gevraagd en als je het ons vraagt terecht.

Naast deze punten waren er natuurlijk ook positieve opmerkingen te maken, zoals de aanpak van het project vervanging sociale woningen door De Bouwvereniging en de herinrichting van de Julianalaan. Beide projecten die laten zien dat overleg en samenwerking met de direct betrokken bewoners zijn vruchten afwerpt en leidt tot tevredenheid en acceptatie.

En nu op naar de volgende wijkschouw, aanstaande dinsdagmiddag 2 april. Samen op de fiets door de wijk Ludinga.

PvdA Harlingen

Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga, Edwin Helvrich en Hein Kuiken