PvdA in de Raad: Gebiedsagenda Wadden 2050

PvdA in de Raad: Gebiedsagenda Wadden 2050

Vorige week donderdagmiddag 28 februari bezochten PvdA raadsleden Bartele Boersma en Ron Leen de Friese Regiobijeenkomst over de Gebiedsagenda Wadden 2050. Zij waren als de enige vertegenwoordigers uit de Harlinger gemeenteraad aanwezig. Het een leerzame bijeenkomst met een breed pallet aan diverse functionarissen in de zaal van het Provinciehuis.

De Gebiedsagenda Wadden 2015 is niet alleen interessant, maar vooral van groot belang voor het voorbestaan van de Waddenzee in alle facetten die je maar kunt bedenken. Op zo’n bijeenkomst realiseer je pas hoeveel organisaties, ondernemingen, sectoren en dus belangen betrokken zijn bij en samenhangen met het Waddengebied. Daarom speelt de Gebiedsagenda Wadden 2050 nu al, om te voorkomen dat deze versnippering een bedreiging voor de Waddenzee vormt in plaats van een bescherming.De gastheer van de middag, gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) benadrukte dat naast toerisme en recreatie, ook de economie van het Waddengebied robuuster moet worden. Wat hij precies bedoelde werd helaas niet helemaal duidelijk. Nu is ook hij slechts één van de vele betrokkenen bij dit onderwerp en volgens Liz van Duin, voorzitter van de stuurgroep Gebiedsagenda Waddenzee 2050, leidt deze ambitie samen met de klimaatdoeleinden en de gewenste energietransitie ook tot spanningen en een grote druk op het Waddengebied. Daarom is volgens haar een gezamenlijke Gebiedsagenda van groot belang om de juiste en gedragen keuzes inzake aanpak en prioriteiten met betrekking tot het Waddengebied te maken en deze te laten resulteren in beleid. Deze website geeft een goed beeld van de uitdagingen waarvoor de stuurgroep staat: www.gebiedsagendawadden2050.nl

De stuurgroep moet ervoor zorgdragen dat niet weer de zoveelste papieren tijger wordt gecreëerd en er niet weer een dik rapport bovenop de grote stapel van reeds geschreven rapporten komt te liggen. Dat is dus een flinke uitdaging en moeten wij allen aan meewerken.

Desondanks ontstond er wel enige agitatie bij een aantal aanwezigen, vooral eilanders. Zij vroegen zich vooral af waarom “anderen” zo nodig zouden moeten meedenken over de vermeende problemen op en ten aanzien van de eilanden.

De grote vraag was echter wat nu de status van de Gebiedsagenda wordt. De agenda is heel breed en er zijn heel veel belangen bij betrokken. Niet alleen die van de eilanders, maar ook van de waddenkustbewoners en grote investeerders en beheerders, zoals het Wetterskip.

Volgens Kees Visser van bureau Wing is de status dat het de gezamenlijke keuzes bevat voor toekomstig beleid en de basis vormt voor de agendering van het regionale uitwerkingsprogramma. Hierin worden ook de gemeenteraden van de kustgemeenten betrokken en dan is de grote vraag hoe je dit allemaal op elkaar afstemt. Bovendien loopt de uitwerking van de Gebiedsagenda parallel aan andere zaken, zoals een aantal sectorproblemen waar het Rijk weer een oplossing voor moet zien te vinden, maar ook de Unesco Wereld Erfgoedstatus van het Wad. Kortom, de uitdaging is complex. En dat vonden veel aanwezigen ook. Vooral vragen als wat ligt er eigenlijk al vast in de agenda en waar begint en eindigt de beleidsvrijheid van de gemeenten of waar binden de gemeenten zich aan met de Gebiedsagenda, voeren de boventoon.

Echter, juist met het oog op deze vragen ligt er een belangrijke rol voor het proces van de totstandkoming van de Gebiedsagenda Wadden 2050, namelijk het agenderen van heikele en noodzakelijke (zorg)punten om deze bespreekbaar te maken als uitgangspunten voor de toekomst. “Leg al je punten op tafel en maak ze bespreekbaar.”

Om dit onderwerp goed op de agenda en het netvlies van alle betrokkenen te krijgen gaat de heer Kees Visser van bureau Wing op tournee langs de raden in de kusthavens van de Waddenzee. Hij komt dus ook bij de raad van Harlingen en dan maar hopen dat ook de andere gemeenteraadsleden het belang van dit onderwerp inzien en hun steentje bijdragen. Schitteren is goed, maar niet door afwezigheid.

PvdA Harlingen
Welmoed Konst, Bartele Boersma, Ron Leen, Jacqueline Huizenga, Edwin Helvrich en Hein Kuiken