Radiolichtschip vacatures van januari

Radiolichtschip vacatures van januari

Het lichtschip Jenni Baynton in de haven van Harlingen wordt door de vrijwilligers van de stichting “Vrienden van het Lichtschip” onderhouden en gerestaureerd. Er is continue behoefte aan nieuwe medewerkers, maar sinds kort doet het bestuur van de stichting oproepen om mensen te vragen voor specifieke klussen. Zo kan men een bijdrage leveren aan het instandhouden van dit prachtige stuk maritieme geschiedenis zonder zich voor een lange periode te committeren.  Op dit moment liggen de volgende projecten te wachten op iemand die ze op wil pakken.

Trossen-beheer

Aan boord van de Jenni Baynton is een groot aantal trossen aanwezig om voor een stevige en betrouwbare verbinding met de steiger te zorgen. Omdat de kosten van trossen hoog zijn, is het grootste deel van de landvasten gebruikt en niet zelden moet er onderhoud gepleegd worden.

Graag wil het bestuur in contact komen met een vrijwilliger die kan knopen en splitsen. We willen hem of haar vragen een aantal trossen onderhanden te nemen en er lussen aan te maken.  Ook is er een aantal “rekkers” dat voor praktisch gebruik veel te lang is. Deze trossen in werkbare lengtes verdelen en alle einden van een lus voorzien is ook onderdeel van trossenbeheer.

Vloer vervangen

De voormalige machinekamer is toen het schip werd verbouwd voor gebruik als horeca-gelegenheid voorzien van een houten vloer.  Deze vloer is aan vervanging toe. Het liefst door een stalen oplossing (vlonders van traanplaat), maar het zal vanwege de kosten waarschijnlijk voorlopig eerst weer een houten vloer worden.

Als de oude vloer is verwijderd moeten de stalen spanten schoongemaakt worden en van een roestwerende laag voorzien. Daarna kan de nieuwe vloer erop. Als deze klus je wat lijkt, meld je dan.

Watertanks schoon en bruikbaar maken

De oorspronkelijke watertanks van het lichtschip zijn nog steeds aanwezig. Het is een grote wens die ook weer bruikbaar te maken. Daarvoor hoeft niet eens zoveel te gebeuren. Eén tank is al open, geleegd en opnieuw gecementeerd. Het is allen nog een kwestie van de mangaten van nieuwe pakkingen voorzien en hij kan weer gebruikt worden. De overige drie moeten nog. Het vulsysteem van de tanks is al in oude luister hersteld. Nadat de tanks weer bruikbaar zijn moeten de leidingen die het schip van water voorzien weer aan een pomp worden aangesloten zodat er overal in het schip stromend water is en de lelijke tijdelijk IBC’s van het dek kunnen verdwijnen.

Heb je belangstelling voor een van bovenstaande klussen, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar lichtschip@home.nl .