Registratie pleziervaart binnenwater

Registratie pleziervaart binnenwater

Namens de gemeente Harlingen beheert de Havendienst van  Port of Harlingen de gemeentelijke havens en vaarwegen. Helaas wordt de Havendienst steeds vaker geconfronteerd met pleziervaartuigen waarvan geen eigenaar bekend is. Dit maakt efficiënt beheer van de ligplaatsen erg lastig.

Regelmatig draait de Havendienst op voor de kosten voor het verwijderen van verwaarloosde of gezonken vaartuigen. Daarom wordt de meldplicht voor booteigenaren aangescherpt.


Melden bij de Havendienst

Op grond van de Havenverordening (art. 2.2) mag een ligplaats alleen worden ingenomen met toestemming van de havenmeester of vergunning van het college. Dit betekent dat eigenaren van alle vaartuigen die een ligplaats in willen nemen aan een openbare oever, zich hiervoor moeten melden bij de Havendienst. Dit geldt ook voor vaartuigen  korten dan 4 meter welke zijn vrijgesteld van havengeld.

Zijn de gegevens van vaartuig en eigenaar nog niet bekend bij de Havendienst? Meldt deze dan voor 1 maart 2019 . U ontvangt dan kosteloos een registratiesticker (ligplaatsvignet) met een uniek kenmerk.

Wat willen wij graag weten?

  • Naam en type vaartuig
  • Afmetingen vaartuig
  • Huidige ligplaats vaartuig
  • Bij voorkeur een (digitale) foto van het vaartuig
  • Naam en contactgegevens eigenaar

Vaartuigen waarvoor al havengeld wordt betaald zijn bekend bij de Havendienst. De eigenaar ontvangt deze registratiesticker bij hun eerst volgende havengeldfactuur.

Weesvaartuig

Na 1 maart 2019 worden vaartuigen waarvan geen eigenaar bekend is, aangemerkt als “weesvaartuig” en als gevonden voorwerp in bewaring genomen. Hier zijn kosten aan verbonden. Registratie of het betalen van havengeld geeft geen recht op een vaste ligplaats. De Havendienst wijst ligplaatsen toe op basis van geschiktheid en efficiënt benutten van de beschikbare ruimte.

Heeft u hier over nog vragen of twijfelt u of uw gegevens bekend zijn? Neem dan contact op met de Havendienst.

Port of Harlingen, Havendienst

  • E-mail:               haven@portofharlingen.nl
  • Telefoon:           0517 – 723 333
  • Post:                  Postbus 225 8860AE Harlingen
  • Bezoek:             Waddenpromenade 9-3 8861 NT Harlingen