Reserveren en verlengen in de bieb: meer tevreden in Noord-Fryslân

Reserveren en verlengen in de bieb: meer tevreden in Noord-Fryslân

Dat bibliotheekleden het gemak van verlengen en reserveren ontdekt hebben, is voor Bibliotheken Noord Fryslân geen verrassing. Ook uit recent onderzoek van BiebPanel blijkt dat negen van de tien panelleden het afgelopen jaar iets hebben gereserveerd of verlengd. Er wordt in het werkgebied van Bibliotheken Noord Fryslân vaker dan landelijk gemiddeld iets gereserveerd. Verlengen wordt juist iets minder vaak dan gemiddeld gedaan. Klanten kunnen dit online, via de Bibliotheek Wise app of in de bibliotheek doen.

Reserveren

De belangrijkste reden om te reserveren is omdat een boek niet in de collectie zit. Op de tweede plek staat de reden dat het boek op dat moment uitgeleend is. Sommigen reserveren iets omdat ze er dan zelf niet naar hoeven te zoeken. Gemak dient de mens! De bibliotheek maakt het haar leden graag gemakkelijk, zo ontvangen leden per e-mail bericht zodra het boek in de gewenste vestiging binnenkomt. Wat leden missen nadat ze op de reserveringsknop hebben gedrukt is een indicatie van de wachttijd. Over de gemiddelde wachttijd zijn de panelleden meer dan gemiddeld tevreden. Het panel geeft aan dat tien dagen wachten op een boek acceptabel is. Landelijk is men bereid iets langer te wachten: twaalf dagen.

Verlengen

Hoewel Bibliotheken Noord Fryslân boetevrij is, worden boeken nog altijd vaak verlengd. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, zo heeft de bieb een indicatie wanneer de boeken terugkomen. De panelleden vinden dat verlengen eenvoudig en snel gaat.

Het ophalen van boeken

Ongeveer de helft van het panel reserveert maximaal vijf keer per jaar boeken, een derde doet dit elf keer per jaar of vaker. In Noord Fryslân wordt het reserveren via de website, de Bibliotheek Wise app én het ophalen van de gereserveerde items als beste gewaardeerd. De boeken staan er alfabetisch gerangschikt op de achternaam van de klant één week in de reserveringskast.

Reserveren en verlengen is gratis

Reserveren van boeken binnen de provincie is gratis, dat wordt dan ook het meest gedaan (67%). Iets meer dan tien procent reserveert wel eens iets van buiten de provincie. Daaraan zijn wel kosten verbonden. De leden reserveren het meest via de website, daarnaast wordt in een kwart van de gevallen de medewerker gevraagd. Slechts negen procent gebruikt de Bibliotheek Wise app, maar zij zijn daarover dan wel weer zeer tevreden. Het verlengen van materialen gebeurt het meeste online via de website, maar opvallend is dat meer dan een kwart in de Bibliotheek wordt verlengd.

Verbeterpunten voor de bibliotheek

Naar aanleiding van dit onderzoek kijkt de bibliotheek naar het proces van online reserveren en verlengen. Ook zorgt de Bibliotheek voor extra promotie van de Bibliotheek Wise app. Een aantal panelleden geeft aan dat het soms lastig is een gereserveerd boek binnen een week op te halen, de Bibliotheek overweegt daarom die tijd te verlengen tot tien dagen. Ook wordt de mogelijkheid verkend om het reserveren van buiten de provincie gratis te maken voor luxe-abonnees. Hoewel het een verzoek van velen is, blijkt het helaas niet mogelijk de wachttijd van gereserveerd materiaal inzichtelijk te maken.

Landelijk deden bijna 17.000 leden mee aan het onderzoek, in het werkgebied van Bibliotheken Noord Fryslân deden 436 leden mee.