Rick Minnesma koning op de Pier Glas partij

Rick Minnesma koning op de Pier Glas partij

De schooljongens van de KNKB waren zaterdag te gast bij KV Eendracht en zij kaatsten een vrije formatie partij met 13 parturen. Voordat deze partij van start ging werd de vlag half stok gehesen en werd stil gestaan bij het overlijden van Jaap Riem. Door alle aanwezigen werd een minuut stilte in acht genomen. Jaap was bestuurslid van KV Eendracht van 1977 t/m 1981.

De wedstrijd stond op het veld onder leiding van de clubscheidsrechters Age Tichelaar en Tjibbina Postma. De eerste omloop kende weinig spanning en ons eigen jeugdlid Dylan Koel kreeg slechts één eerst aan de telegraaf van de latere premiewinnaars.

De andere twee jeugdleden Jordy de Haan en Ype van der Veen hadden eerst een staand nummer, maar moesten in de tweede omloop tegen de latere winnaars en zij moesten ook genoegen nemen met slechts één eerst. De loting was dus niet echt gunstig te noemen.

In de tweede omloop kwam er wel spanning toen de premiewinnaars een achterstand nog ongedaan konden maken en met 5-5 en 6-0 wisten te winnen.

In de halve finales kwamen de betere parturen elkaar tegen en toen was er genoeg om van te genieten. Naast snoeiharde zitballen werden de ballen ook gemakkelijk boven geslagen. Het beste werd bewaard voor de finale. Het partuur van Pieter den Breejen (van Arie), Jan Bandstra en Johan Sipma namen een 2-0 voorsprong op het partuur van Rink Rudmer Sterk, Marten Leijenaar en Rick Minnesma. Daarna werd deze achterstand weer snel ingehaald en ging de partij gelijk op. Het partuur van Pieter kwam het eerst op vijf eersten, maar dat was niet genoeg en het werd 5-5. Door o.a. buitenslagen kwam het partuur van de latere koning Rick Minnesma op een 6-2 voorsprong. Rick moest een kleine kaats verdedigen en deed dit prima door de bal diep achterin te plaatsen. Volgens keurmeester Willem Tienstra zat de bal net een paar cm voor de kwaadlijn.

De prijzen (horloges) werden uitgereikt door wedstrijdleider Simon de Groot, nadat hij de jongens een compliment had gegeven over de goede sfeer waarin de wedstrijd was gekaatst. Ook werden alle vrijwilligers bedankt, in het bijzonder de beide scheidsrechters natuurlijk. De wedstrijd had een bijzonder vlot verloop en zo rond 15.30 uur kon iedereen al op huis aan. Nog net op tijd om het voetbal te kunnen zien.

Uitslag:

1e prijs: Rink Rudmer Sterk, Marten Leijenaar en Rick Minnesma (koning)

2e prijs: Pieter den Breejen, Jan Bandstra en Johan Sipma

3e prijs: Rutger Kumbangsila, Rein Beuker en Jorrit Nanninga

3e prijs: Sjouke Beimers, Matthys Renema en Jelmer Foppe Drijfhout

Verliezersronde

Hier verliepen de partijen eerst heel erg eenzijdig met 5-1 en 5-0. In de halve finale en later ook in de finale wisten de winnaars twee maal met 5-2 te zegevieren.

Uitslag:

1e prijs: Jan Johannes van der Kamp, Jelmer Torensma en Leon Wijning

2e prijs: Redmer Wiersma, Niels de Boer en Jan-Tymen Eisma