Schoonmaak actie Harlinger havens

Schoonmaak actie Harlinger havens

Harlingen – Op woensdag 10 en donderdag 11 januari 2018  hebben gemiddeld drie man van BDS (Borsch Duik Service Harlingen) de dode hoek in de Nieuwe Industriehaven in Harlingen van zwerfafval ontdaan. Dit zijn 50 manuren waarbij 16 bigbags gevuld zijn met zwerfafval uit zee en dat is 16 kubieke meter.

De actie wordt gefinancierd met gemeenschapsgeld en dat zou anders moeten want het afval bestaat uit 60% bedrijf- en 40% consumentenafval. Zegt Henk Prins die zich al jaren lang inspant om het zwerfplastic uit de zee te krijgen en de plastic soep bestrijd.  “Een statiegeld systeem op plastic bijvoorbeeld. Het afval bestaat vooral uit: viskisten, jerrycans, touw, snijafval, emmers, helmen, plasticsheets, flesjes, doppen, vetkokers en veel, héél veel fragmenten van allerlei plastic voorwerpen die reeds uit elkaar vallen. Het voordeel van deze opruiming is dat dit niet verdwijnt naar de zo genoemde Plastic Soep in de oceaan. Bijkomend voor / nadeel is dat dit weer 16m3 hoogcalorisch afval is voor de REC in Harlingen”. Hij vervolgt: “Mijn in ziens” gebeurt dit allemaal niet met opzet maar door een nonchalante werkhouding, desinteresse, onwetendheid en bagatellisering. Wat hier ook duidelijk ontbreekt is toezicht en handhaving. Ik voel mijzelf soms weleens een BOA, Bijzonder Onbetaald Ambtenaar. Daarnaast is er te weinig voorlichting over de schadelijkheid van plastic in het milieu”.

De schoonmaak zoals hierboven beschreven gebeurt hooguit tweemaal per jaar. Prins: “Als het te lang blijft liggen raakt het talud verzadigd en kan er niets meer bij. Gevolg; het “teveel” spoelt met oostenwind en eb de haven uit richting plastic soep. Daarom pleit ik voor structurele schoonmaak van tenminste één maal per maand. Ook vind ik dat de gemeente zich moet aansluiten bij de Statiegeld Alliantie, alleen al vanwege de naam “Mooie Stad Aan Het Wad”. Als lid van GroenLinks zal hij via de Harlinger fractie pogingen ondernemen om ook Harlingen te laten toe treden tot de Statiegeld Alliantie. De Foto laat en deel van het zwerfafval in de Harlinger Haven zien.