Sjouke en Miranda winnaars Wall Ball Toernooi Kimswerd

Sjouke en Miranda winnaars Wall Ball Toernooi Kimswerd

KIMSWERD – Zondag 22 januari 2017 is er weer een muurkaatstoernooi in het MFC in Kimswerd georganiseerd. ’s Ochtends speelde de jeugd vijf partijen met wisselende maten en tegenstanders.

Er is zeer sportief gestreden en de jeugd ontwikkelt zich zichtbaar in rap tempo. De senioren kaatsten ’s middags hun partijen. Ook hier veel strijd, mooie rally’s en prachtige slagen.  Plezier staat voorop, maar de fraaie krans gemaakt door Feikje van der Duim wil iedereen wel aan de gevel hebben hangen. In beide categorieën moest er aan het einde flink worden gerekend, zo spannend is er gekaatst.

De uitslagen

Jeugd
1e prijs: Sjouke Beimers (Bitgum)
2e prijs: Hylke Talsma
3e prijs: Marten Leijenaar (Exmorra)
4e prijs: Dietmer Kuperus (Bolsward)

Senioren
1e prijs: Miranda Scheffer (Wateren)
2e prijs: Siemen Scheffer (Menaam)
3e prijs: Jelmer Siegersma (Berltsum)
4e prijs: Peter de Boer (Herbayum)

Geef een reactie