Sloop viaduct Oosterparkweg

Sloop viaduct Oosterparkweg

De sloop van het viaduct over het spoor, Almenumerweg en Oosterparkweg is in volle gang. Met groot materieel is sloper Vlasman de bijna zestig jaar oude viaduct aan het weghalen. Vele Oosterparkers hebben verschillende herinneringen aan het viaduct die nu voorgoed de geschiedenis in gaat. Voor de één was het een schuilplek als het hard regende, voor de ander een herinnering aan de avondvierdaagse die er bijna altijd onderdoor ging. Vanwege de verdiepte ligging van de N31 wordt het viaduct nu gesloopt.

Door de sloop rijden er dit weekend geen treinen van en naar Leeuwarden. Arriva zet bussen in. De busreis Leeuwarden-Harlingen Haven duurt, afhankelijk van de bestemming, tot een kwartier langer dan de reguliere treinreis. De bestaande aansluitingen kunnen niet worden gegarandeerd. Maandag 20 november kunnen de treinen weer gaan rijden op traject.