Slotpartij kv De Helfrichs Kimswerd

Slotpartij kv De Helfrichs Kimswerd

Met 19 partuur op de lijst werd een zachte balpartij gekaatst. Prachtig weer, veel plezier en na afloop hamburgers en salades voor iedereen. Dank aan het kaatsbestuur en alle vrijwilligers die het jaar weer tot een prachtig kaatsseizoen hebben gemaakt.

Er werd gestreden in drie klassen, de A-, B- en 100+-klasse. Na veel spannende partijen en mooie rally’s zijn de uitslagen als volgt:A-klasse:

1. Sjoerd Atze de Jong en Sanne Elly van der Vlugt, 2. Karel Monfils en Elske Deinum

B-klasse:

1. Lubbert Munniksma en Klaske Rijpma, 2. Tjerk Postma en Anneke Westra

Verliezersronde:

1. Tjeerd Hoekstra en Elisa Burger, 2. Rainier en Tineke van der Veen

100+ of pake-en-beppeklasse

1. Johan de Groot en Lenie de Boer, 2. Doeke Osinga en Ingrid Vonk

Een mooie manier om het kaatsseizoen 2018 af te sluiten. Met dank ook aan Feikje van der Duim voor de prachtige kransen.