Sporten op kunstgrasvelden is veilig

Sporten op kunstgrasvelden is veilig

HARLINGEN – Gezondheidsrisico’s rubbergranulaatkorrels Na de uitzending van “Zembla” begin oktober 2016 is ook in Harlingen veel onrust ontstaan over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met daarin rubbergranulaatkorrels. Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hierop in samenspraak met de minister Schippers (VWS) met spoed een onderzoek ingesteld naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaatkorrels in kunstgras. De gemeente en de beide voetbalverenigingen hebben hierin mede op advies van de KNVB gezamenlijk het standpunt ingenomen te conclusies van het onderzoekrapport van de RIVM af te wachten.

Resultaten onderzoek RIVM

Op 20 december 2016 is het rapport “Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat ”verschenen. Het rapport laat zien dat sporten op kunstgras VEILIG is. De kunstgrasvelden die met rubbergranulaatkorrels zijn bestrooid brengen volgens de onderzoekers slechts “praktisch verwaarloosbare risico’s ”voor de gezondheid met zich mee. De granulaatkorrels voldoen aan de voor die producten geldende normen. De Vaco Vereniging band en milieu) sluit zich bij de conclusies van het RIVM en het advies van de KNVB aan. De gemeente Harlingen en de voetbalverenigingen verwachten dat de onrust nu grotendeels zal verdwijnen. En dat volwassenen en jeugd met plezier hun sport blijven beoefenen op de fraaie accommodaties in de gemeente Harlingen.

Gezamenlijk standpunt gemeente en beide voetbalverenigingen

De uitkomst van het onderzoek is gedeeld tussen de verenigingen en de gemeente. Het gezamenlijke standpunt dat hieruit is voortgekomen is dat we het onderzoeksresultaat dat sporten op kunstgrasvelden veilig is onderschrijven. Zowel gemeente als de verenigingen zullen verdere ontwikkelingen op dit gebied goed blijven volgen. En met elkaar in contact blijven over dit onderwerp.

Bijlage 1: Kamerbrief over onderzoek naar risico’s rubbergranulaat kunstgrasveld.

Bijlage 2: Veelgestelde vragen rubbergranulaat.

Geef een reactie