Stichting Interieurs in Fryslân presenteert resultaten onderzoek in gemeente Harlingen

Stichting Interieurs in Fryslân presenteert resultaten onderzoek in gemeente Harlingen

In 2016 startte de Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) in de gemeente Harlingen met een inventarisatie van historische interieurs en interieuronderdelen in woonhuizen en boerderijen. Dit project maakt deel uit van een provincie breed onderzoek van de SIiF naar het Friese woonerfgoed.

Het doel is om kennis te behouden door historische interieuronderdelen te bewaren. Van woonhuizen en boerderijen, ook de rijksmonumenten is het vaak onbekend of ze historische interieurelementen bevatten. Deze constatering vormde de aanleiding voor het onderzoek van de SIiF. Bijzondere elementen díe er nog zijn, verdwijnen bovendien snel. Dit gebeurt vaak zonder dat woningeigenaren in de gaten hebben dat wat zij bij het grofvuil zetten zeer waardevol kan zijn – denk aan snijwerk op oude deuren, kastenwanden, sierlijk gestucte plafonds of betegelde vloeren.SliF zet zich in

Met haar systematische inventarisaties krijgt de SIiF een beeld van wat er in Fryslân nog over is aan bijzondere interieurs en enthousiasmeert zij bewoners voor hun bezit. De inventarisanten hebben ook in Harlingen veel panden bezocht. De duizenden foto’s en aantekeningen die ze verzamelden zijn vervolgens verwerkt en inhoudelijk geanalyseerd door interieurdeskundigen. Nu zijn de resultaten van het onderzoek bekend en worden ze gepresenteerd aan de gemeente en betrokken bewoners. Op woensdag 16 januari 2019 licht de voorzitter van de Raad van Advies van de SIiF, prof. dr. Johan de Haan, de conclusies van het onderzoek toe. Vervolgens wordt het rapport overhandigd aan wethouder Hein Kuiken.

Aanmelden

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de presentatie bij te wonen op woensdag 16 januari 2019 in het Hannemahuis, Voorstraat 56 in Harlingen. (Ingang ’s avonds te bereiken via de St.Christoffelsteeg, ca. 45 meter lopen vanaf de Voorstraat tot aan de dubbele deur.) Ontvangst is vanaf 19:30 uur, start programma om 20:00 uur. Graag van tevoren wél even uw komst doorgeven! Dat kan via info@interieursinfryslan.nl