Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier gaan samen verder onder de naam Elan Onderwijsgroep

Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier gaan samen verder onder de naam Elan Onderwijsgroep

Elan Onderwijsgroep is de naam van de onderwijsorganisatie die ontstaat uit de voorgenomen fusie van Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier. Beide stichtingen ontstonden na de verzelfstandiging in het openbaar onderwijs, waarbij de gemeenten meer op afstand van het onderwijs kwamen te staan. Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius boden beide primair onderwijs aan (openbare en samenwerkingsscholen) in de gemeenten Menameradiel, Het Bildt, Franekeradeel, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel (tegenwoordig respectievelijk de gemeenten Waadhoeke, Ferwerderadiel en Leeuwarden).

Vanwege de schaalgrootte en krimpproblematiek is besloten één gezamenlijke onderwijsgroep te vormen: een toekomstbestendige, professionele en financieel gezonde organisatie met kwalitatief goed onderwijskundig beleid, die bovendien invulling geeft aan de maatschappelijk opdracht in de verschillende dorpen van het verzorgingsgebied in Noordwest-Fryslân.

Vanwaar de naam Elan Onderwijsgroep?

‘Elan’ staat voor bezieling, vuur, passie, geestdrift en enthousiasme. De naam Elan Onderwijsgroep symboliseert zowel de bevlogenheid en aandacht van de medewerkers/leerkrachten waarmee zij de leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling, als het enthousiasme en de leergierigheid van de leerlingen zelf, die binnen de scholen van Elan Onderwijsgroep worden geïnspireerd en uitgedaagd – ieder vanuit
zijn of haar eigen talent – het beste uit zichzelf te halen.