Straatverlichting in de Gemeente Harlingen, wat vind jij?

Straatverlichting in de Gemeente Harlingen, wat vind jij?

Op veel locaties in de Gemeente Harlingen wordt nieuwe straatverlichting geplaatst. Bijvoorbeeld in de binnenstad (Voorstraat en Schritsen), maar ook op de vernieuwde Stationsweg en Spoorstraat en het gebied rondom de nieuwe centrale aansluiting van de N31, worden nieuwe armaturen geplaatst. Deze zijn energiezuinig, maar lijken ook minder licht te geven en zijn minder in aantal. Zo zijn door de positionering van de lichtmasten op de Schritsen de trottoirs minimaal verlicht en de rijbaan is erg donker. 

D66 ontvangt regelmatig signalen dat de verlichting in de nieuwe situaties niet voldoende is en dat sommige locaties als onveilig worden beleefd. Zo zijn de zebrapaden op de Stationsweg slecht zichtbaar. Is de stap naar energiezuinige verlichting en terugdringen van lichtvervuiling misschien te groot en gaat dit ten koste van veiligheid en sfeer? D66 heeft daarom de volgende vragen: 

– Is het College bekend met klachten over de straatverlichting? 

– Is het College ook van mening dat er voldoende licht nodig is voor sociale en verkeersveiligheid en voor sfeer in de binnenstad? 

– In welke mate voldoet de straatverlichting aan de wettelijke eisen? 

– Wordt de nieuwe straatverlichting geëvalueerd? Zo ja, wanneer? Zo nee, kan er een evaluatie plaatsvinden? Wordt de Raad geïnformeerd over deze evaluatie? 

D66 is benieuwd wat jij vind! Geef je mening via www.facebook.com/d66harlingen of www.d66harlingen.nl