Stralende Familiedagen bij Zeerobben

Stralende Familiedagen bij Zeerobben

Zeeobben beleefde afgelopen weekend wederom twee stralende familiedagen op het gezellige Oostersportpark . Na de spectaculaire opening van de “Froonacker Arena” (zie artikel)  op de vrijdagmiddag was het aansluitend tijd voor het spelcircuit voor de jeugd en het kaatsen.

De commissie Familiedagen onder leiding van de bestuursleden Gerrit Bos en Roland Zijlstra had een mooi spelcircuit neergezet, met doelschieten, mega Darts, een heuse stormbaan, springkussen, enz., enz. De jeugd vermaakte zich prima onder de gelukkig goede weersomstandigheden.
Hartverwarmend was hier ook de inzet van de vele vrijwilligers die de diverse spelletjes voor de jeugd begeleidden. Ook bij hen straalde het plezier er vanaf. Een sfeertje zoals dat bedoeld is voor een familieweekend.

De prijswinnaars bij het kaatsen op vrijdagavond: v.l.n.r. Wesley Schaap, Stephanie de Vries en Laurens Bergsma. (Foto: Frans Bode)

’s Avonds was het de beurt aan de oudere jeugd en senioren bij het kaatsen. Organisator Sybold de Boer mocht trots zijn op de fraaie lijst van maar liefst 16 parturen. Zij kaatsten 3 omlopen op het hoofdveld. Onder hen ook hoofdklasse kaatser Dylan Drent, maar die schikte zich heel sportief in een bijrol als kaatser, waardoor iedereen tot zijn recht kon komen. En dat deden ze met verve. Er werd gekaatst, gesjanterd, gelachen, gedoken en gevallen. Maar geen enkele wanklank, hoe mooi kan het dan zijn. Nadat de stofwolken waren opgetrokken kon wedstrijdleider Klaas Abma de balans opmaken en werden de prijzen uitgereikt aan de volgende parturen:

2e prijs: Erik de Boer, Richard de Bruin en Arjen Veenstra.
1e prijs: Stephanie de Vries, Wesley Schaap en Laurens Bergsma

Tijdens de middagactiviteiten werd de muziek verzorgd door DJ WIM en ’s avonds was er live muziek van Wietse Hempenius. Het bleef nog lang gezellig op de Robbenplaat.

Winnaar van de Bode Trofee werd dit jaar het team van Nederland o.l.v. Roel van Lier met: Justin Jilderts, Lars Petersen, Hidde Leguijt, Casper Hanekamp, Ramiro v. Hoolwerff, Thomas Lolkema, Thygo Wienbelt, Wiard Sibma en Alysha v.d. Krol. (Foto Frans Bode)

De volgende dag was het weer vroeg op want om 09.00 uur stond het Bode-toernooi op het programma. Het toernooi dat sinds 1980 wordt georganiseerd ter nagedachtenis aan oud (jeugd)voorzitter Ide Bode. In 2005 kreeg het toernooi een nieuwe opzet en werd het een toernooi voor de eigen steeds maar groeiende jeugdafdeling. Toen kon organisator Frans Lindenhovius het toernooi nog op 2 velden afwerken. Inmiddels zijn er 27 teams die hun wedstrijden op 4 velden spelen. De jeugdafdeling heeft de wind in de zeilen en dat is dus duidelijk te merken. Onder werkelijk ideale weersomstandigheden kon het gehele toernooi zonder ook maar een wanklank afgewerkt worden. De uitslag:

JO09 en Waddenrobkes:

  1. Nederland
  2. Denemarken

JO11:

  1. Sloten
  2. Sneek

JO13:

  1. Barcelona
  2. Real Madrid

Winnaar Bode-Trofee: Nederland

Winnaars bij de Tinus Booij Penalty Bokaal: v.l.n.r. Sietse Vissers (keeper) , Maria Brouwer, Jorn Doeksen, Leon Bambach (winnaar Bokaal), Gre Booij, Daniel Bleeker en Leon Odinga (keeper). Zittend v.l.n.r. Noah v.d. Weij, Raymon Postma en Stijn v.d. Vlugt. (Foto: Frans Bode)

Aansluitend vond de finale van de strijd om de Tinus Booij Penalty Bokaal plaats. Maar liefst 37 finalisten dit keer. Zij mochten allemaal drie penalty’s nemen op de talentvolle keepers Leon Odinga en Sietse Vissers die er heel wat om de oren kregen maar ook veel stopten. Uiteindelijk mocht Leon Bambach de fel begeerde bokaal in ontvangst nemen uit handen van Gre Booij.

Uitslag finale:

JO09 en Waddenrobkes: Raymon Postma

JO11: Stijn v.d. Vlugt

JO13: Noah v.d. Wey

JO15: Jorn Doeksen

JO17 en JO19: Leon Bambach

MO: Maria Brouwer

Winnaar Tinus Booij Penalty Bokaal: Leon Bambach

Ook dit jaar weer prachtig uitgedoste teams bij het familievoetbal waaraan maar liefst 35 teams meededen. (Foto: Frans Bode)

De prijzen van de penalty-bokaal waren nog niet uitgereikt of de teams voor het familievoetbal stonden alweer te popelen om te beginnen. Ook dit keer weer een grote deelname van maar liefst 35 teams. Velen hadden zich prachtig uitgedost  waar het met name bij de recreanten om het plezier en de lol ging. Ondertussen was op het terras de barbecue al aan en zat de stemming er meteen al goed. De feestvreugde nam alleen maar toe toen Sipke de Boer begon te spelen. De alleskunner kreeg al snel het hele terras mee en dat zorgde voor 1 groot feest. Toen Sipke stopte was het de beurt aan Op sien plaats om het feest waardig af te sluiten. En dat gebeurde dan ook. De Robbenplaat stond nog lang op haar grondvesten te trillen maar overleefde ook deze fantastische familiedagen weer. Op naar de familiedagen van 2018 maar eerst vakantie. Alhoewel, voor woensdag staat het volgende evenement alweer op het programma. Het kleutervoetbal voor de basisscholen van Harlingen.