Op dinsdagavond 20 februari 2018 wordt er, in vervolg op de eerste informatieavond van 12 december 2017 een tweede informatieavond georganiseerd waarbij door experts meer zal worden verteld over de problematiek rond bodemdaling. Op deze avond zal meer specifiek worden ingegaan op zoutwinning. Een aantal experts van de Waddenacademie enLees meer–>>

De gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie in Trebol op maandag 8 januari is druk bezocht. Tijdens de receptie sprak burgemeester Sluiter zijn Nieuwjaarsspeech en werden verschillende personen in het zonnetje gezet met een onderscheiding. Boei van Harlingen Burgemeester Sluiter reikte dit jaar de Boei van Harlingen uit aan het projectbureau N31. “De afgelopenLees meer–>>

Op dinsdagavond 12 december 2017 wordt er een informatieavond georganiseerd waarbij door experts meer zal worden verteld over de problematiek rond bodemdaling. Schade door bodemverzakking Op deze avond zal ingegaan worden op de vraag welke menselijke ingrepen op de fysieke leefomgeving allemaal invloed hebben op schade aan bebouwing door bodemverzakking.Lees meer–>>

HARLINGEN – Afgelopen vrijdag was het weer volle bak in Trebol voor de jaarlijkse Radio Stad Harlingen Bingo. Voor 19.00 uur stonden er al enthousiaste Bingo spelers voor de deur om een goed plekje te veroveren. En dat was niet voor niets want om half acht waren de meeste tafels alLees meer–>>