Thema dodenherdenking 2019: ‘In Vrijheid Kiezen’ .

Thema dodenherdenking 2019: ‘In Vrijheid Kiezen’ .

Tijdens de Nationale Herdenking op zaterdag 4 mei 2019worden alle burgers en militairen herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 

Dit jaar is het thema: ‘In Vrijheid Kiezen’ In Harlingen worden de twee herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd door het Centraal Comité 1945 in overleg en samenwerking met de Gemeente Harlingen. In Wijnaldum organiseert dorpsbelang een herdenking. Om 19.45 uur verzamelen bij de school, Buorren 10. Er zullen bloemen gelegd worden bij het monument voor omgekomen dorpsgenoten voor de kerk en bij de zes oorlogsgraven op de begraafplaats. Namens de Gemeente Harlingen zal Wethouder Harry Boon aanwezig zijn en namens het Centraal Comité 1945 zal Annamarie Waar aanwezig zijn. Om 16.00 uur  vindt er op de Waddenpromenade bij het monument voor omgekomen zeelieden een bijeenkomst plaats met o.a. een gesproken monument en een voordracht door leden van het CC’45. Er zal gezamenlijk een krans worden gelegd namens de Gemeente Harlingen en het CC’45. Daarna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen door familie en belangstellenden. Aan deze bijeenkomst werken mee, het Leger des Heils, de Zeekadetten, The Sound, de K.L.P.D. en Port of Harlingen. 18.00 uur Vlaggen halfstok (tot zonsondergang) De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Herdenking Algemene begraafplaats. Diegene die de herdenking op de Algemene Begraafplaats wil mee maken, komt naar de Midlumerlaan op de hoek met de Algemene begraafplaats. Om 19.35 loopt men gezamenlijk naar de Begraafplaats. De organisatie verzoekt u dringend om de rondgang over de begraafplaats in het geheel te volgen dus niet voortijdig af te slaan naar de militaire begraafplaats. De rondgang start bij het Neuengamme monument, waar kransen worden gelegd net als bij het Indië monument. Bij het Joods monument worden wel kransen en bloemen gelegd maar wordt de begraafplaats niet betreden. Zaterdag is Sabbat in de Joodse gemeenschap en dan is betreden van de begraafplaatsen verboden. De herdenking stukken worden nu aan de achterkant van het monument gelegd waar ook een gedenkplaat is aangebracht. Vervolgens gaat de stoet verder naar het Militaire Ereveld. Tijdens de herdenking wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens is er een toespraak van burgemeester Roel Sluiter. Medewerking wordt verleend door Scouting Harlingen en de Stedelijke Muziek Vereniging. Na afloop start om 20.10 uur een bijeenkomst in de Gereformeerde kerk aan de Midlumerlaan 24. Deze bijeenkomst metPoëzie, Proza, Muziek en Liederen wordt georganiseerd door de Werk Gemeenschap van Kerken Iedereen is van harte welkom. Vanaf 20.10 tot 20.30 uur is er gelegenheid een kop koffie of thee te gebruiken. Einde bijeenkomst, ongeveer 21.15 uur.

Foto’s: Opname van de herdenking op de Waddenpromenade en de graven in Wijnaldum en Harlingen.