Thomas Dijkstra koning van de Pier Glas partij

Thomas Dijkstra koning van de Pier Glas partij

Zaterdag 8 juli begon de dag erg nat, maar toen de Pier Glas partij om 10.00 uur begon, werd het droog en konden de schooljongens van de knkb beginnen aan hun d.e.l. partij.

Er stonden maar liefst 20 parturen van drie op de lijst en er werd op twee velden gekaatst met elk vier perken. Dat betekende wel overdwars kaatsen op het kaatsveld van kv Eendracht. Achter de perken was de sloot goed afgeschermd met planken, maar deze schooljongens sloegen ook nog eens heel ver uit! Er belandde nogal eens een bal op de kantine en daarna in de Ried. Toen de voorraad ballen behoorlijk begon te slinken bedacht het jongste bestuurslid, Simon Nijkamp, een list en hij kwam even later terug met een bootje. Dat was erg effectief, want het duurde niet lang of de meeste ballen waren terug gevonden in de Ried en soms bijna aan de overkant!

De wedstrijd stond onder leiding van de scheidsrechters Age Tichelaar en Tjibbina Postma en wedstrijdleider Simon de Groot zorgde dat de acht perken goed vol bleven, zodat de wedstrijd een vlot verloop kreeg.

Er waren een heleboel mooie partijen en je kon goed zien dat hier al het nodige talent op het veld aanwezig was. De verliezers konden nog een keer een kansje wagen in de verliezersronde, zodat iedereen twee keer kon kaatsen. De plaatselijke favoriet, Dylan Koel, verloor helaas twee keer, zodat hij al vrij snel was uitgeschakeld.

Voorzitter Jan Nieuwenburg kon de mooie horloges aan de volgende kaatsers uitdelen:

1e prijs: Jesse Kroondijk (St.Annap.), Thomas Dijkstra en Rink R. Sterk (beide Berlikum)

2e prijs: Rowin Faas (Menaldum), Jelke Greidanus en Gosse de Haan (beide Winsum)

3e prijs: Jan Joh.v.d.Kamp (Nijland),Jelmer Kuiken (Winsum) en Justin Krottje (Dronrijp)

Thomas Dijkstra werd uitgeroepen tot Koning van de Pier Glas partij! Hij mocht de prachtige glazen wisselprijs even vasthouden en kreeg de mooie herinnering (ook van glas) meteen mee naar huis. Thomas is de kleinzoon van pake Thom Dijkstra, bij de meeste oudere kaatsers nog wel bekend van de kaatsvelden van vroeger.

Verliezersronde – prijzen geld:

1e prijs: Leon Wijning (St.Annap.), Jari Visser(Witmarsum) en Haye T.v.d.Hem (Dronrijp)

2e prijs: Jurjen Fokkema(Harlingen),Alwin Boschma (Pietersb) en Tieme Tolsma (Arum)  3e prijs: André de Vries (Beetgum), Harold de Boer (Jellum) en Niels de Boer (Spannum) (Verslag en foto’s: Simon de Groot)