Uitnodiging Informatiebijeenkomst Open Plan Proces Westerzeedijk

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Open Plan Proces Westerzeedijk

De gemeente Harlingen heeft in 2018 de wensen van Harlingers en ondernemers opgehaald, in een Open Plan Proces,  voor de gebiedsontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. Dit is verwerkt in het voorkeursmodel, welke in november 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Op dinsdag 26 maart 2019 organiseren wij opnieuw een inloop over het Open Plan Proces. In deze bijeenkomst willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen.Over deze bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor:

  • Een terugblik op het Open Planproces en het voorkeursmodel voor de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied;
  • Voorstellen van de klankbordgroep
  • Het concept schetsontwerp voor het park en openbaar gebied;
  • Uitbreiding van camping De Zeehoeve;
  • Quick-wins, zoals de wandelroute Westerzeedijk-Byniastate, sportfaciliteiten op het strand en zeezwemmen;
  • Sense of Place- Kunst in het Westerzeedijkgebied

Vooraf graag aanmelden

We horen vooraf graag of u komt. Wilt u zich uiterlijk 19 maart 2019 aanmelden via westerzeedijk@harlingen.nl