Vestdijk Lees/luistergroep

Vestdijk Lees/luistergroep

Maandagochtend’s 10.30-12.00 Maandelijks
Buiten het zomerseizoen
28 januari, 25 februari, 25 maart, 8 april en 6 mei
In het Heerenlogement.
Kosten: 2 x een kopje koffie/thee
Na de zomer meer data!

Vestdijk
Een tijdgenoot van je grootouders
Een Harlinger jongen met een eigen kijk in de wereld: Anton Wachter, hij staat bij de Kleine Voorstraat tussen Daan en Zeeman in, niet ver van Vestdijks geboortehuis.Wat vinden we van zijn levenswijze, was hij zijn tijd vooruit? Hij durfde een carrièrewisseling  te maken van arts naar schrijver, was dat een risico?

Zeker is dat het een harde werker was, hij schreef wel 50 boeken!

Liefdes in Harlingen 1904-1914
Dit boek werd geschreven in 1933, maar pas uitgegeven in 1972! Het is Vestdijks eerste roman.

Het boek gaat over soorten liefdes:
• kinderliefde,
• ideale liefde,
• zinnelijke verliefdheid,
• zuiver lichamelijke seksualiteit

Souvenir (een gedicht van Vestdijk)
’k Heb haar peignoir nog hier, die, tweedehandsch, Versleten, grofgebloemd, haast als een schort haar lijf omsloot. Ik lachte vaak, maar thans streel ik hem tot hij van zijde wordt.

Vestdijk is een vergeten schrijver….. O, ja?

Er is een Vestdijkkring waar je lid van kunt zijn, daar zijn nog een paar honderd mensen lid van. Bij de Bezige Bij worden boeken van hem nog heruitgegeven. Eens in de twee jaar wordt in Harlingen de Anton Wachterprijs uitgereikt, samen met de Ina Damanprijs. De prijzen zijn vernoemd naar boeken van Vestdijk, dùs… vergeten is hij niet!

Wat gebeurt er in de lees/luistergroep?

Het gaat om het leren kennen van Vestdijk, zijn leven en zijn werk. Het is niet nodig zijn boeken te lezen, stukjes ervan worden voorgelezen en besproken.

Het leuke is dat Harlingen er prominent in voorkomt, maar, wat voorkomt in het leven van Vestdijk kan dat ook gemakkelijk in andere levens voorkomen?

Tips om eventueel te lezen
• De Anton Wachter boeken (er zijn er 8 van).
• Terugkeer tot Ina Damman en het boek dat genoemd is: Kind tussen vier vrouwen.
• Gedichten.
En koop ze vooral tweedehands (boekwinkeltjes.nl)!

Contact opnemen?
Vestdijk Lees/luistergroep
Om mee te doen:
roelekenaber@hotmail.com
0517 795018

Locatie:
Heerenlogement
Franekereind 23