Vijfenzeventig senioren nemen deel aan groepsgesprek over woonwensen

Vijfenzeventig senioren nemen deel aan groepsgesprek over woonwensen

HARLINGEN – Op woensdag 25 januari hebben vijfenzeventig senioren met elkaar gesproken over hun woonwensen en de geschiktheid van de wijk waarin zij wonen voor senioren. De groepsgesprekken waren het tweede onderdeel van het grotere onderzoek naar de woonwensen van 55-plussers in de gemeente Harlingen.

Het groepsgesprek

Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen verdeeld in vier groepen op basis van leefstijl. Zij spraken gezamenlijk over de positieve en minder positieve punten van hun woonomgeving. Ook werd er gesproken over de toekomst. Blijft u liever in uw eigen woning wonen of verhuist u liever naar een geschikte woning voor senioren? En welke woonwensen heeft u nog meer?
Het blijkt dat de meeste senioren het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen en als ze moeten verhuizen dan graag naar een appartement in de binnenstad gaan of verhuizen naar een gemoderniseerde vorm van een bejaardentehuis.

Woonbeleid

De gemeente Harlingen gaat de komende tijd haar woonbeleid verder vormgeven en neemt de behoefte van 55-plussers als uitgangspunt voor dit beleid.
Om deze behoefte in kaart te brengen, ontvingen alle 55-plussers in de gemeente afgelopen najaar een enquête. De enquête richtte zich op de wensen, mogelijkheden en belemmeringen die inwoners van 55 jaar en ouder hebben op het gebied van wonen. De respons was zeer hoog. 36% heeft de enquête ingevuld. Ook gaven veel 55-plussers aan dat zij graag deel wilden nemen aan het groepsgesprek.

De gemeente is zeer tevreden dat zoveel 55-plussers wilden meedenken over het woonbeleid. Naar verwachting is het woonbeleid in de tweede helft van 2017 klaar.

Geef een reactie