Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei bezoekt Kazemattenmuseum

Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei bezoekt Kazemattenmuseum

Op dinsdag 23 januari bezoeken mw. Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en dhr. Jan van Kooten, directeur van datzelfde comité, het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand.

Tussen 13.00 uur en 15.00 uur zullen mw. Verbeet en dhr. van Kooten aanwezig zijn in het museum en zich laten informeren over verleden, heden en toekomst van het museum.

Zoals bekend is 2018 niet alleen het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, maar ook het Jaar van Verzet. De nationale viering van 5 mei begint dit jaar met de 5 mei lezing door Stine Jensen in Leeuwarden, voorafgegaan door de Kinderlezing. Ter voorbereiding van e.e.a. brengen mw. Verbeet en dhr. van Kooten op 23 januari een bezoek aan Fryslân.

Het Kazemattenmuseum ziet dit bezoek als een erkenning van het belangrijke verhaal van de strijd op Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940 en de rol die bevelhebbers kapitein Boers en luitenant Ham later hebben gespeeld in het verzet.

Beiden hebben overigens deze rol met de dood moeten bekopen. Kapitein Boers is in 1942 geëxecuteerd in kamp Sachsenhausen in Oranienburg, en luitenant Ham is geëxecuteerd in 1944 in kamp Mauthausen.

Het bezoek van mw. Verbeet en dhr. van Kooten wordt gezien als een belangrijk moment aan het begin van een cruciaal jaar voor het Kazemattenmuseum. Met een nieuw geformuleerde toekomstvisie gaat het Kazemattenmuseum uit van een verdere groei van het aantal bezoekers en een verdere professionalisering.

Vertegenwoordigers van de pers zijn welkom op dinsdag 23 januari aan het begin van het bezoek van mw. Verbeet en dhr. van Kooten.