Vriendenclub Zeerobben

Vriendenclub Zeerobben

De Vriendenclub bij Zeerobben is niet meer weg te denken bij de club. De vriendenclub, opgericht in 1990,  is een van de  pijlers waarop de club steunt. De“Vriendenclub Zeerobben” zorgt voor een extra stukje financiële ondersteuning van de club. De doelstelling luidt als volgt: “Het bijeenbrengen van gelden,waarvan uitgaven kunnen worden gedaan zoals:

• investeren in accommodaties.• Ontwikkeling van activiteiten in de ruimste zin.

• Ondersteuning van prestaties op sportief niveau.

De vriendenclub wilde wat meer zichtbaarheid verschaffen en laten zien dat ze er zijn. Dat is gelukt met het nieuwe bord waarop de namen van de vrienden staan.Het bord hangt inmiddels in de Robbenplaat en beweegt wellicht mensen om ook lid te worden van deze club. Het lidmaatschap kost 50 euro per seizoen. De club vergadert een keer per jaar en behandeld dan de verzoeken die binnen gekomen zijn. Maandag 12 december a.s. is het weer zover en komen de vrienden weer bijeen in de Robbenplaat.