Vrijheid herdenken en vieren in 2020

Vrijheid herdenken en vieren in 2020

In de Friese havenstad is de stichting Centraal Comité 1945 al geruime tijd druk bezig met de programmering rond de 75 jarige herdenkingen en vieringenvan de bevrijding in 2020. Het Centraal Comité 1945 bestaat in 2020 ook 75 jaar en in samenwerking met de vereniging Oud Harlingen wordt een boek uitgebracht met de geschiedenis van het Centraal Comité en beeldmateriaal van de oorlog in en bevrijding van Harlingen. Op vrijdag 17 april wordt de bevrijding van Harlingen herdacht. 

Foto: Het Ontario regiment van het 9de Canadese Leger bevrijdde in 1945 Friesland en dus ook Harlingen. De foto is een opname van de troepen op de Grote Bredeplaats in Harlingen. De militairen werden in Harlingen gelegerd in afwachting van terugkeer naar Canada.


In de maand april wil het Centraal Comité 1945 leerlingen in het basisonderwijs groep 7 en 8 (bovenbouw) en brugklassen van het voortgezet onderwijs een bezoek aan de Kazematten in Kornwerderzand aanbieden. 

Zoals elk jaar leggen leerlingen van de basisscholen bloemenen/of een krans bij de door de scholen geadopteerde oorlogsmonumenten. 

Er zijn contacten met het Jachthoornkorps van het regiment Garde Jagers voor een optreden in Harlingen. 

Half april tot half mei vindt er in museum “het Hannemahuis”een fototentoonstelling plaats over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in Harlingen.

Op maandag 4 mei wordt de Nationale dodenherdenking in Harlingen ondersteund met een stille tocht vanuit het Harmenspark naar de Algemene Begraafplaats, naast de herdenking, ’s middags, bij het Zeeliedenmonument. Dinsdag 5 mei is er o.a. een bevrijdingsconcert in de Grote Kerk door het Fries Kamerorkest en het Waadwyn zangkoor. Het concert is gratis toegankelijk. Om de activiteiten te bekostigen is bij de gemeente Harlingen een financieel garantstellingverzoek ingediend. De plannen staan op papier en voor de uitvoering er van heeft de stichting CC’45 geld nodig.