Wijkschouw Midlumerlaan en Rode Dorp

Wijkschouw Midlumerlaan en Rode Dorp

Het seizoen van de wijkschouwen is weer geopend en we hadden er zin in. Deze eerste wijkschouw van 2019 vond plaats op 5 maart in de wijk Midlumerlaan/Rode Dorp. Veel partijen, waaronder natuurlijk ook de PvdA Harlingen, waren vertegenwoordigd. Vergezeld door een groot aantal wijkbewoners en onder leiding van Adri Attema gingen wij de wijk in. Er stonden zes punten op de agenda en gaandeweg kwamen er nog wat aandachtspunten bij. Toch een aanzienlijk verschil ten opzichte van de vorige wijkschouw waaruit 26 aandachtspunten kwamen. Deze waren inmiddels voor het grootste deel verholpen.

Net zoals in alle andere wijken is de verkeerssnelheid toch echt een groot probleem. Op de Midlumerlaan bij IKC ‘t Wad, maar ook in het Rode Dorp zelf. Een hardnekkig probleem waar eigenlijk geen kruid tegenop gewassen is. Het is en blijft een verantwoordelijkheid van de automobilist en dat zijn in heel veel gevallen de bewoners van de wijk zelf. Dat geldt ook voor ouders die hun kinderen naar IKC ‘t Wad brengen of ophalen. De geplaatste dukdalven op de Midlumerlaan leiden ook niet tot aangepast rijgedrag. De Midlumerlaan is een racebaan en onveilig voor spelende kinderen, maar ook voor andere weggebruikers en loslopende huisdieren.Verder betroffen de klachten her en der losliggende stoeptegels, diepe autosporen waardoor er veel water blijft staan, kapotte lantaarnpalen en voor ouderen onbereikbare zitbankjes. Al deze punten zijn door Adri Attema opgeschreven.

Het viel op dat de speeltuin ‘’t Hoogland’ in dit seizoen dicht was. De speeltoestellen ontmanteld, een groot en hoog hek er omheen en de toegang op slot. Is een speeltuin seizoengebonden, of hoort deze altijd open te zijn voor kinderen?

Maar goed. Wat is het toch een mooie wijk, het Rode Dorp! Goed opgeknapt met prachtige bouwkundige details en een hele rustige en prettige uitstraling. Op naar de volgende wijkschouw, 12 maart in de Koningsbuurt.

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga, Edwin Helvrich en Hein Kuiken