Wijkschouwen in de wijken Ludinga en in Plan Zuid

Wijkschouwen in de wijken Ludinga en in Plan Zuid

In april zijn we met een groep, waaronder de PvdA-ers Bartele, Edwin en Ron, in twee wijken geweest om deze samen te schouwen. Op 2 april in Ludinga en op 16 april in Plan Zuid. Twee totaal verschillende wijken. De eerste gloednieuw en de tweede een gerenoveerde wijk met geschiedenis.

Als het gaat om de campagne ‘tegel eruit, boom erin’ dan kan er in Ludinga nog heel veel gebeuren. In deze wijk waren er voornamelijk klachten over te hardrijdend autoverkeer, de slechte staat van sommige straten als gevolg van het bouwverkeer dat er overheen rijdt, over zwerfafval en hondenpoep. Veel klachten in feite over het gedrag van de eigen medebewoners. Ook was er een klacht over het gebrekkige onderhoud van de dijk tussen wijk Ludinga en de Schepenwijk. Hier zou je een mooi bewonersproject van kunnen maken. Dat is goed voor de sociale cohesie in de wijk. Verder maakten we een rondje door het Harlinger bos dat ook wordt opgeknapt. Hier vroeg men aandacht voor bewegingstoestellen in het bos. Tenslotte was er nog het verzoek om meer verlichting langs de speeltuin. De straat erlangs is in de winter heel erg donker. Conclusie: een gloednieuwe wijk met een aantal (maar niet alle) problemen die de bewoners grotendeels heel goed samen kunnen oplossen!


In Plan Zuid liepen Hein, Bartele, Edwin en Ron Leen mee. Deze wijk wordt volledig gerenoveerd en aangevuld met een aantal nieuwbouwprojecten. Echt een wijk waar je blij van wordt, als je er doorheen loopt. Een wijk met perspectief. De start was bij het gebouw Nieuw Zuid, een mooi project voor en door de bewoners van de wijk, maar ook voor alle andere Harlingers om er hun plek te vinden. Veel initiatieven, een echte aanwinst. De klachten van bewoners over deze wijk vielen erg mee. Eigenlijk de geijkte problemen van slecht stoep- en straatwerk en grofvuil aanbiedingen. Dat laatste speelt vooral omdat er momenteel veel verhuisbewegingen in het oude deel van de wijk zijn. De indruk is in ieder geval dat de aanwezige bewoners tevreden zijn met hun wijk en de verbeteringen.

Deze wijk kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van woonstijlen en bewoners. Een mooie wijk. Hein Kuiken legt uit dat de financiële middelen (ISV) voor de verder ontwikkeling van Plan Zuid droogvallen en dat er voor de toekomstige inrichting samen met de bewoners keuzes gemaakt moeten worden. Dat is de uitdaging voor de komende tijd. Verder staan met betrekking tot het laatste project ‘Vrijhof’ het bestemmingsplan en de vergunningen op groen. Alle woningen zijn al verkocht en voor een groot deel aan niet-Harlingers. Een teken dat Harlingen en in het bijzonder deze wijk erg in trek is bij mensen van buitenaf. Het wordt dan een bijzondere wijk met oog voor heel veel woonaspecten die horen bij het leven.

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga, Edwin Helvrich en Hein Kuiken