Wijziging programma-opzet informatiebijeenkomst afsluiting Fase 2 overleg REC 21 juni 2018

Wijziging programma-opzet informatiebijeenkomst afsluiting Fase 2 overleg REC 21 juni 2018

Op 29 mei jl. bent u als inwoner van de gemeente Harlingen geïnformeerd over de informatiebijeenkomst afsluiting Fase 2 overleg REC op 21 juni 2018 in Stadsschouwburg Trebol.

Tijdens deze avond worden de resultaten van diverse onderzoeken en de geplande afsluiting van het Fase 2 onderzoek aan u gepresenteerd. Vanwege de storing in de REC op 31 mei is het programma aan de actualiteit aangepast. Op 31 mei jl. vond er een storing plaats in de installatie, waarbij er gedurende 2,5 minuut een rookwolk is ontsnapt. De storing heeft bij verschillende mensen in Harlingen tot ongerustheid en vragen geleid. Tijdens de informatieavond zullen we daarom ook stilstaan bij deze storing en het onderzoeksresultaat van het luchtkwaliteitsonderzoek toelichten.

Informatieavond

De informatieavond vindt plaats in twee delen. Tijdens het eerste deel hebben we uitwisseling van vragen en zorgen over de storing op 31 mei.  Na de koffiepauze krijgt u  de resultaten van de diverse onderzoeken gepresenteerd en is er uiteraard ruimte om vragen te stellen over de afronding van het Fase 2 overleg.

Voor de programmering betekent dit het volgende:

 • Deel 1
  • 19.00: Inloop en ontvangst
  • 19.10: Welkomstwoord door gespreksleider Jaap Jepma
  • 19.15 Reacties van betrokken partijen op de recente storing en gelegenheid tot het stellen van vragen
  • 20.00: Pauze
 • Deel 2
  • 20.15: Terugblik op het fase 2 verbetertraject van de REC en laatste resultaten van de dioxinemetingen
  • 20.30: Presentatie luchtkwaliteitsonderzoek door de GGD Amsterdam
  • 20.45: Presentatie Zoutzuuronderzoek door de GGD Fryslân
  • 21.00: Reflectie op de avond en afsluiting

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op 21 juni as. aanwezig te zijn, maar wilt u vragen en/of zorgen wel delen? Stuurt u dan een e-mail naar: communicatie@harlingen.nl

Op basis van de gestelde vragen stellen wij opnieuw een lijst op met vragen en antwoorden. Deze worden gepubliceerd op het REC Loket.