Winsum wint KNKB jongens afdelingswedstrijd

Winsum wint KNKB jongens afdelingswedstrijd

In de categorie jongens van de KNKB begint de spanning op te lopen nu de Freule Partij in zicht komt. In Harlingen waren de 16 beste parturen uitgenodigd door de KNKB en het werd een open wedstrijd zonder echte favoriet. Van de 15 gespeelde wedstrijden eindigden maar liefst 8 partijen op de stand van vijf eersten gelijk. Daarnaast waren er nog drie partijen die werden beslist op 5-4, drie op 5-3 en slechts eentje op 5-2.

Iedereen kan dus bijna van iedereen winnen en het belooft dus ook een zeer spannende Freule Partij te worden volgende week woensdag.

Het winnende partuur van Winsum was dit jaar nog niet in de prijzen gevallen, maar in Harlingen zat alles mee. Al in de eerste omloop werd met een volle telegraaf van Bolsward gewonnen. In de tweede omloop ging het gemakkelijker met 5-2. In de halve finale werd voor de tweede keer met 5-5 en 6-6 gewonnen en nu was Franeker de verliezer. In de finale tegen Dronrijp sloegen de opslagers van Dronrijp te vaak buiten de perklijnen en werd de eindstand 5-3 en 6-4.

Ook Dronrijp kaatste zeer spannend eerst tegen Lollum-Waaxens 5-4 en 6-0. In de tweede omloop stonden ze met 2-5 achter tegen Makkum, maar wisten ze toch nog te winnen met 5-5 en 6-4 en ook in de halve finale tegen Exmorra was de stand 5-5 en 6-4.

Voorzitter Jan Nieuwenburg bedankte de scheidsrechter dhr Kuipers en de vrijwilligers en reikte de mooie horloges uit aan de volgende prijswinnaars:

1e prijs: Winsum – Wessel Hilverda, Hessel Postma en Gosse de Haan.

2e prijs: Dronrijp – Jorn Lars van Beem, Lucas Postma en Jasper Jager

3e prijs: Franeker – René de Haan, Siard Bloemsma en Jort Norder

3e prijs: Exmorra – Pieter Jan Leijenaar, Christaan Stremler en Marten Leijenaar

Opvallend was dat bij de 1e en 2e prijswinnaars ook schooljongens mee kaatsten, die ook op de Pier Glas partij in Harlingen hadden mee gekaatst.

Bij Winsum was dat Gosse de Haan en bij Dronrijp was dat Jorn Lars van Beem. Talenten dus om in de gaten te houden. Ook de koning van de Pier Glas partij, Thomas Dijkstra, kaatste mee voor Berlikum, maar hij verloor in de tweede omloop net met 5-5 van Exmorra.

Zondag 6 augustus komen de Hoofdklas Dames van de knkb in Harlingen.  Het begint om 12 uur en iedereen is welkom. Entree is gratis.

Foto’s en verslag: Simon de Groot

Rick Alberda wint de eerste prijs in Dronrijp

De jongens van de knkb waren zondag verdeeld over Harlingen en Dronrijp. In Harlingen waren 16 afdelingsparturen uitgenodigd en de andere jongens konden meedoen in Dronrijp aan een d.e.l. partij. Het afdelingspartuur van Harlingen was niet uitgenodigd in de eigen stad en Rick Alberda ging daarom in Dronrijp kaatsen.

Daar stond Rick in eerste instantie op de lijst in partuur 14 maar door een aantal afmeldingen kwam hij uiteindelijk in een partuur met Karel Monfils (Kimswerd) en Haye Tseard van der Hem (Dronrijp). In de finale stonden ze goed te kaatsen tegen Aizo Veltman, Jasper de Boer en Wessel Schraa en wisten met 5-2 en 6- 4 de partij te winnen.