Wooncongres Noord-Fryslân zet mensen aan het denken

Wooncongres Noord-Fryslân zet mensen aan het denken

Op initiatief van Germeraad Makelaars wordt op donderdag 24 mei het Wooncongres NoordFryslân gehouden in Stiens. Aanleiding zijn de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de huidige woningmarkt in deze regio. Als makelaar weet Germeraad als geen ander wat er momenteel speelt op de woningmarkt. Met dit wooncongres willen zij hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Aanvullend kan het Friese onderzoeks- en adviesbureau Partoer veel vertellen over de invloed van maatschappelijke trends en demografische ontwikkelingen op de woningmarkt en de leefbaarheid in de regio. Daarom hebben de twee partijen besloten de krachten te bundelen en dit congres samen te organiseren.

Inzicht in cijfers en trends
Het Wooncongres is vrij toegankelijk en bedoeld voor een breed publiek: ambtenaren, bestuurders makelaars, projectontwikkelaars, medewerkers van woningcorporaties en alle andere geïnteresseerden. Tijdens het congres wordt zowel aandacht besteed aan feiten en cijfers over de woningmarkt als aan maatschappelijke trends en ontwikkelingen in beleid. De onderwerpen zullen voor de aanwezigen genoeg stof tot nadenken opleveren.

Vier sprekers
In totaal komen vier sprekers aan het woord. Zo vertelt Frits Markus (vakgroep-voorzitter NVM Wonen) meer over de huidige woningmarkt, Jelmer Hitzert van het Fries Sociaal Planbureau geeft een interactieve presentatie over de demografische ontwikkelingen in de regio, George de Kam (Honorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt) besteedt aandacht aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en bestuurder Rein Hagenaars van Wonen Noordwest Friesland geeft totslot zijn visie op de middag.

Aanmelden
Het Wooncongres Noord-Fryslân vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur in Cultureel Centrum De Skalm (Pyter Jurjensstrjitte 17, Stiens). Aanmelden voor het Wooncongres Noord-Fryslân kan via: http://www.partoer.nl/nieuws/wooncongres-noord-fryslân-stiens