Zeerobben neemt Froonacker Arena in gebruik

Zeerobben neemt Froonacker Arena in gebruik

Foto hierboven: Directeur Anne Bergsma zet de handtekening onder het contract onder toeziend oog van Dirk Arends (bestuurslid sponsorzaken,  Martin Kingma (directielid Froonacker) en natuurlijk de jeugd van Zeerobben. (Foto: Frans Bode)

In combinatie met de officiële opening van de Familiedagen, nam Zeerobben zaterdag de Froonacker Arena in gebruik. Een gebeurtenis met een plechtige en een feestelijke kant.


Het inrichten van het voormalige D-veld tot Froonacker Arena is een uitvloeisel van de sponsorovereenkomst tussen Zeerobben en Assurantiekantoor Froonacker uit Franeker. Dit dynamische verzekeringskantoor is de komende 3 jaar Hoofd Jeugdsponsor van Zeerobben. Zij ondersteunen daarmee substantieel de jeugdopleiding van Zeerobben en helpen de club daarmee haar toch al bloeiende jeugdafdeling verder te professionaliseren, zowel op het technische vlak (trainers, hoofd jeugdopleiding, cursussen) als ook op het materiële vlak (kleding, trainingsmaterialen, etc.).

Wat Zeerobben daarvoor terug doet is exposure geven. Belangrijk onderdeel van die kant van de sponsorovereenkomst was de inrichting van de Froonacker Arena. Het D-veld van Zeerobben wordt al jaren gebruik voor zowel de Waddenrobkes competitie als ook de jongste pupillenwedstrijden. En omdat het met name deze groep is waar de samenwerking tussen club en sponsor zich op richt werd het idee geboren het veld te omzomen met reclameborden, zodat een knusse arena ontstaat. En dat is gelukt, niet in de laatste plaats door de steun en medewerking van nog 3 andere sponsoren die hun steentje hierin bijdroegen. In de eerste plaats de Businessclub van Zeerobben. Ook zij zien hun steun aan de jeugdafdeling nu vertaald in zichtbaarheid rond het veld. En wat te denken van De Boer en de Groot Civiele Werken uit Harlingen? In lijn met het design van het terras bij de kantine en de ingang van het hoofdveld, werd de Froonacker Arena door hun genereuze medewerking voorzien van fraaie meerpalen. En last but not least ZWF Ontwerp uit Bolsward die weliswaar alle reclameborden en -doeken mocht leveren, maar dan wel op een manier die het voor Zeerobben behapbaar maakte. En door de eendrachtige samenwerking tussen deze bedrijven enerzijds en de niet aflatende inzet van de vrijwilligers van de bouw- en onderhoudsploeg van Zeerobben (Wiebe Dijkstra, Thijs de Vries, Sjaak Visser, Eddie Deelstra, Wiebe Westra) anderzijds, kon de Froonacker Arena zaterdag onder grote belangstelling officieel in gebruik worden genomen.

De directie van Froonacker was aanwezig in de personen van Anne Bergsma en Martin Kingma. Zij verzorgden het plechtige gedeelte, waarbij Bergsma zijn handtekening zette onder het contract dat van Zeerobben-zijde werd onderschreven door hoofd bestuurslid sponsorzaken Dirk Arends. Daarna knipten Martin Kingma en Anne Bergsma “het lint” door en mocht de jeugd voor het eerste de Arena betreden.
Op de middenstip zaten ruim 200 groen/witte met helium gevulde ballonnen gevangen onder een doel en die werden de losgelaten op het moment dat de spelers het veld betraden. Aan de ballonnen zaten kaartjes met alle namen en we zijn benieuwd wiens ballon het verst zal worden meegedragen door de straffe westenwind.


De toch al fraaie accommodatie van het Oostersportpark heeft er een nieuwe dimensie bij gekregen. Uit de lovende commentaren van de bezoekers kon worden afgeleid dat Froonacker, De Boer en de Groot, ZWF, de Businessclub en Zeerobben best een beetje trots mogen zijn op de realisatie van dit project.