Onveilige populieren aan Industrieweg vervangen

Het college van B en W van de gemeente Harlingen heeft op 24 september 2019 besloten tot het aanvragen van een kapvergunning van achttien populieren aan de Industrieweg. De bomen vormen een gevaar voor de veiligheid. Voor iedere onveilige populier wordt een nieuwe, gezonde boom terug geplant.

Omwonenden voelen zich onveilig

Omwonenden geven al lange tijd aan zich onveilig te voelen bij de steeds hoger wordende bomen en daardoor steeds zwaardere takken. De populieren geven al sinds 2000 onrust. Met name tijdens de zomerstormen, als de bomen vol in blad staan, breken steeds vaker zware (gezonde) takken uit de populieren. In 2000 werden reeds een aantal populieren gerooid. Sindsdien is er tussen de gemeente en omwonenden regelmatig contact over de veiligheid.

Foto: Google Streetview

Zowel omwonenden als de gemeente Harlingen willen de bomen graag vervangen zien worden. In samenspraak wordt besloten welke boomsoort de populieren aan de Industrieweg vervangen. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om de straat aantrekkelijker te maken, door bijvoorbeeld de aanleg van een schelpenpad en een parkachtige uitstraling.


Populieren

Populieren hebben heel zacht hout en groeien snel. Ze worden slap en kwetsbaar als ze ouder worden. Hierdoor breken er gemakkelijk grote takken af. Daarom moet de gemeente deze onveilige bomen vervangen.