Grote schoonmaakactie Skjin Wetter in Harlingen


Op zaterdag 12 oktober 2019 zal de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van zeven Friese dorpen en steden plaatsvinden. In Harlingen en op zes andere locaties zullen ruim vierhonderd duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers zwerfafval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de FMF (Friese Milieu Federatie), Wetterskip Fryslân en zeven gemeenten.

De locaties waar de Skjin Wetter schoonmaakactie zal plaatsvinden zijn: Harlingen, Sint Annaparochie, Kollum, De Westereen, Heerenveen, Drachten en Lemmer. Iedereen is welkom om het opruimspektakel bij te wonen. Naast het opruimen van de wateren is er op iedere locatie een ludieke actie rond het thema zwerfafval.

Zwerfafval

Jaarlijks belanden er miljoenen tonnen plastic afval in de zee. Dat afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid. Het afval dat in Fryslân wordt weggegooid, kan in zee belanden en zo bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal probleem. Het afval dat op straat wordt gegooid komt door verwaaiing in grachten, vaarten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee. Zo draagt het zwerfafval bij aan de plastic soep. Het plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. Dat kan dus worden voorkomen door de eigen omgeving schoon te houden.

De provinciale opening

In Harlingen is dit jaar de provinciale opening van het evenement. De opening zal verzorgd worden door wethouder Harry Boon van de gemeente Harlingen en Otto van der Galiën, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân. Otto van der Galiën wordt vergezeld door de huidige Jeugddijkgraaf Melissa Brandsma (18). Het evenement is één van de laatste optredens van Melissa voordat haar opvolger, Merel Fiets (14), haar functie als jeugddijkgraaf overneemt. Elke dag werkt Wetterskip Fryslân aan schoon water. Bijvoorbeeld in de 27 rioolwaterzuiveringen. Daar zuivert het waterschap 100 miljoen m3 water per jaar en haalt tienduizenden kilo’s troep uit het rioolwater. Maar iedereen werken aan schoon water. Spoel bijvoorbeeld geen doekjes, blikjes, luiers, tampons of frituurvet door het toilet. En gooi geen troep in het water.  Schoon water is namelijk van de verantwoordelijkheid van iedereen.


In Harlingen zijn de hele week al meer dan 200 leerlingen van het Simon Vestdijk en de Maritieme Academie aan de slag om speciale gereedschappen te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden tijdens het zoeken naar afval in het water. De gereedschappen worden tijdens Skjin Wetter getest.

Activiteiten in Harlingen

Het evenement vindt in Harlingen plaats bij de Drie Bruggen (Zuidoostersingel 5-1). Op de centrale locatie bevindt zich een grote container waar het afval wordt verzameld. Op de locatie is ook een grote weegschaal aanwezig waarmee het afval uit het water wordt gewogen. Tijdens de dag zelf gaan onder andere Harnsup, Moby Dick, Jongerenwerk Harlingen, Praam Visserijdagen, de Brandweer, Simon Vestdijk, Stadschouwburg Trebol, de Maritieme Academie Harlingen, Skûle Welzijn en Waterscouting Caspar di Robles helpen met opruimen. Kunstenaar Agnes Bakker is tevens aanwezig. Zij gaat aan de slag om kunst te maken met het opgeviste afval. De aftrap van de actie is om 10.30 uur.

Tijdens Skjin Wetter wordt het opgeviste afval gewogen. Dit is belangrijk voor de prijsvraag die er wordt georganiseerd. Hieraan kunnen alle inwoners van Fryslân meedoen en raden hoeveel afval er op 12 oktober uit het water wordt gehaald. Tijdens de afsluiting wordt rond 15.15 uur bekend gemaakt hoeveel kilo afval er dit jaar in Harlingen, en de zes andere locaties, is opgevist. Meer informatie over Skjin Wetter is te vinden op www.samenfryslanschoon.frl.