Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog


Op vrijdag 15 november organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing met als onderwerp Friezen in de Eerste Wereldoorlog. De lezing zal worden verzorgd door Kees Bangma één van de auteurs van het boek. Ver van het front? Friesland en Friezen in de Eerste Wereldoorlog.

Ondanks dat voor veel Nederlanders tot op vandaag de Eerste Wereldoorlog een onbekende periode is, heeft deze oorlog toch een enorme invloed gehad in het neutrale Nederland en ook op Friesland. 
Veel Friese mannen worden gemobiliseerd en zijn jarenlang van huis. Tegelijk overspoelen Belgische en Franse vluchtelingen de provincie en in Gaasterland en Leeuwarden komen interneringskampen voor buitenlandse militairen. Dagelijkse levensbehoeften zijn op de bon en in veel gezinnen heerst armoede. Honderden zeemijnen spoelen aan op de kust van de Noord- en Waddenzee en vissers komen om bij mijnontploffingen. 

Geëmigreerde Friezen worden ingelijfd in het Amerikaanse leger en sneuvelen. 
Zelfs Friezen die nog niet eens kenbaar hebben gemaakt om definitief in Amerika te willen blijven zijn de klos, o.a. Gerrit Zaagsma uit Sexbierum.

Maar ook op sociaal en cultureel gebied had deze oorlog de nodige impact, denk maar eens aan het feit dat in 1917 de PC in Franeker werd gewonnen door een partuur bestaande uit geïnterneerde Belgische militairen. 

Naar aanleiding van bovenstaande en nog veel meer wetenswaardigheden verscheen in november 2018 het boek: Ver van het front? Friesland en Friezen in de Eerste Wereldoorlog. Dit gebonden boek bevat maar liefst 470 bladzijden grootformaat aan tekst en foto’s in vierkleurendruk.

De lezing zal worden gehouden in dorpshuis It Mienskar, Buorren 27 in Oosterbierum. De aanvang is 20.00 uur en de zaal gaat om 19.30 uur open. 
Zoals gebruikelijk is de toegang is gratis.


Tijdens de lezing als het boek ook te koop zijn voor de gereduceerde prijs van 35€.