Vrijheid herdenken en vieren in 2020


In de Friese havenstad is de stichting Centraal Comité 1945 al geruime tijd druk bezig met de programmering rond de 75 jarige herdenkingen en vieringen van de bevrijding in 2020. Het Centraal Comité 1945 bestaat in 2020 ook 75 jaar en in samenwerking met de stichting Oud Harlingen wordt een boek uitgebracht met de geschiedenis van het Centraal Comité en beeldmateriaal van de oorlog in en bevrijding van Harlingen. Voor de schooljeugd komt er een speciaal WOII magazine met als kernwoord: “Vrijheid geef je door!”

De kleine Bredeplaats prachtig in het Groen.

Op vrijdag 17 april wordt de bevrijding van Harlingen herdacht.

In de maand april wil het Centraal Comité 1945 leerlingen in het basisonderwijs groep 7 en 8 (bovenbouw) en brugklassen van het voortgezet onderwijs een bezoek aan de Kazematten in Kornwerderzand aanbieden. Ook zal er een straatversierwedstrijd in april en mei worden gehouden om het feestgevoel uit mei 1945 wat naar boven te halen. Het vele dennengroen dat in Harlingen opdook kwam van de Waddeneilanden die dat vrijgevig voor de bevolking beschikbar stelde.

Zoals elk jaar leggen leerlingen van de basisscholen bloemen en/of een krans bij de door de scholen geadopteerde oorlogsmonumenten. Dat gebeurd in 2020 op woensdag 15 april omdat op vrijdag 17  april, bevrijding van Harlingen in 1945, de koningspelen worden gehouden.

Er zijn contacten met het Jachthoornkorps van het regiment Garde Jagers voor een optreden in Harlingen.

Half april tot half mei vindt er in museum “Het Hannemahuis” een fototentoonstelling plaats over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in Harlingen.

Op maandag 4 mei wordt de Nationale dodenherdenking in Harlingen ondersteund met een stille tocht vanuit het Harmenspark naar de Algemene Begraafplaats, naast de herdenking, ’s middags, bij het Zeeliedenmonument. Dinsdag 5 mei is er o.a. een bevrijdingsconcert in de Grote Kerk door het Fries Kamerorkest en het Waadwyn zangkoor. Het concert is gratis toegankelijk. ’s Middags wordt het bevrijdingsvuur de stad ingebracht. Dat vuur is op 4 mei in Wageningen ontstoken en wordt door loopgroepen door Nederland verspreidt. Harlingen heeft een samenwerkingsverband met Leeuwarden en vanuit die plaats wordt het vuur naar Harlingen gebracht. Via de route die het Canadese leger in april 1945 volgde komt het vuur de stad in. Begeleiding van cmv Hosanna de drum & pipes van de Graham Lowlanders en Jachthoorncorps Garde Jagers en ook een aantal Leger voertuigen.

BENG evenementen is bezig met een middagprogramma op deze 5de mei.