7 Harlinger vrijwilligers van de Brandweerpost Harlingen ontvangen een Koninklijke Onderscheiding.


Burgemeester Roel Sluiter heeft zaterdagavond 9 november 2019 na 20.00 uur in de Brandweerkazerne aan de Westerzeedijk in Harlingen de versierselen behorende bij Lid in De Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan:

Foto’s: Joachim de Ruijter

Ronald Wouda, 43 jaar, rang Brandmeester

 • staat bekent als een zeer betrokken, vakkundige en actieve brandweerman die verschillende functies heeft bekleed, waaronder chauffeur en bevelvoerder;
 • heeft zich beziggehouden met materiaal zaken en daardoor in diverse werkgroepen gezeten;
 • was ook instructeur, niet alleen voor Harlingen maar ook bij meerdere brandweerposten;
 • maakte deel uit van de staf en heeft zo het “reilen en zeilen” van brandweer Harlingen medebepaald;
 • na bijna 23 jaar dienstverband als vrijwilliger in dienst bij de brandweerpost Harlingen neemt hij afscheid;
 • blijft gelukkig nog werkzaam bij de 24-uurs dienst in Leeuwarden en kan van daaruit indien nodig wel eens als bevelvoeder invallen;
burgemeester Sluiter feliciteert Ronald Wouda met zijn Koninklijke Onderscheiding
Burgemeester Sluiter feliciteert Ronald Wouda met zijn oninklijke Onderscheiding

Eeltje Watze Nauta, 51 jaar, rang Hoofdbrandwacht

 • sinds september 1989 brandweervrijwilliger bij Brandweer Fryslân, post Harlingen;
 • als vrijwillige manschap/chauffeur betrokken bij talloze hulpverleningen en branden;
 • maakte jarenlang deel uit van het onderdeel commissie in de OR;
 • heeft een bijzondere, leuke humor, relativeringszin en een ontwapende wijze van optreden en is daarmee een belangrijke schakel in het team. Heeft oog voor collega’s en maakt zich soms oprecht zorgen of de aandacht en zorg voor de vrijwilligers niet in het gedrang komt;
 • actief binnen het netwerk Roze in Rood voor meer zichtbaarheid van alle lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender collega’s; 
 • per 1 juli jongstleden na 30 jaar het besluit genomen om te stoppen.
Burgemeester Sluiter feliciteert Eeltje Nauta met zijn Koninklijke Onderscheidingg
Burgemeester Sluiter feliciteert eeltje Nauta met zijn Koninklijke Onderscheiding

Johannes Friedrich Hinrichs, 53 jaar, rang Hoofdbrandwacht

 • sinds 1986 vrijwilliger bij de Brandweerpost in Harlingen; 1 december 1991 bevorderd tot brandwacht 1e klasse; 1 november 1995 bevorderd tot hoofdbrandwacht; in maart 2010 aangewezen als brandweerchauffeur;
 • archivaris door zijn uitgebreide documentatie, opgebouwd tijdens zijn lange carrière; maakt als hobby-fotograaf een foto serie van de nieuw te bouwen brandweerpost;
 • is actief kaatsliefhebber waardoor zijn activiteiten voor de brandweer in het kaatsseizoen soms in de knel raakten; 
 • neemt na 33 jaar actieve dienst afscheid.
Burgemeester Sluiter feliciteert Johannes Hinrichs met zijn Koninklijke Onderscheiding
Burgemeester Sluiter feliciteert Johannes Hinrichs met zijn Koninklijke Onderscheiding

Roelof Toering, 61 jaar, rang Hoofdbrandwacht

 • in 1986 in repressieve dienst getreden bij de Brandweerpost Harlingen;
 • vervulde onder andere de functies van chauffeur, schipper, verkenner gevaarlijke stoffen en redvoertuig bedienaar;
 • onderscheidde zich door zijn inzet, enorme kennis van zaken, no nonsens en to the point; 
 • penningmeester van de personeelsvereniging;
 • na bijna 34 jaar brandweervrijwilliger besloten eind dit jaar te stoppen. 
Burgemeester Sluiter feliciteert Roel Toering met zijn Koninklijke Onderscheiding
Burgemeester sluiter feliciteert Roel Toering met zijn Koninklijke Onderscheiding

Albert Pieter Dotinga, 56 jaar, Hoofdbrandwacht

 • vanaf 1 januari 1995 vrijwilliger bij de Brandweerpost in Harlingen; 24 dienstjaren
 • lid Onderdeel commissie van de OR; de lasser en ‘beheerder’ van de onderhoudsploeg;
 • als hobby:  beheerder van een spoorwegennetwerk…..  weliswaar een modelspoorwegennetwerk, maar je moet toch ergens beginnen!
 • en beheerder sinds een aantal jaren van een deel van de christelijke muziekvereniging Hosanna als actief tamboer-maitre.
Burgemeester Sluiter feliciteert Albert dotinga met zijn Koninklijke Onderscheiding
Burgemeester Sluiter feliciteert Albert dotinga met zijn Koninklijke Onderscheiding

Gerrit de Boer, 56 jaar, rang Brandmeester

 • in 1986 toegetreden tot de vrijwillige brandweer van Harlingen; 33 dienstjaren;
 • functies: bevelvoerder, schipper en verkenner gevaarlijke stoffen;
 • duiker geweest;
 • instructeur zowel ̕s avonds als overdag;
 • neemt deel aan het bevelvoerdersoverleg, kortom altijd in de weer met de brandweer!
Burgemeester Sluiter feliciteert Gerrit de Boer met zijn Koninklijke Onderscheiding
Burgemeester Sluiter feliciteert Gerrit de Boer met zijn Koninklijke Onderscheiding

Gerard Johannes Brunsmann, 64 jaar, rang Brandmeester 

 • sinds 1980 vrijwilliger bij de Brandweerpost in Harlingen; 39 dienstjaren;
 • neemt als bevelvoerder natuurlijk deel aan het bevelvoerdersoverleg; 
 • pakt als lid van de personeelsvereniging veel zaken op maar ook tijdens oefeningen kan iedereen een beroep op hem doen. Één telefoontje en Gerard staat klaar is een veel gebruikt advies;
 • nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse brandweerestafette.
Burgemeester Sluiter feliciteert Gerard Brunsmann met zijn Koninklijke Onderscheiding
Burgemeester Sluiter feliciteert Gerard Brunsmann met zijn Koninklijke Onderscheiding