Intentieovereenkomst ontwikkeling recreatiepark Westerzeedijk ondertekend


Samenwerking met Zeelenberg Architectuur en Ontwikkelmaatschappij geformaliseerd

Woensdag 13 november 2019 hebben Wethouder Hein Kuiken (gemeente Harlingen), Matthijs Zeelenberg en Jan-Paul Bron (Zeelenberg Architectuur) hun handtekeningen gezet onder een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van een recreatiepark in het Westerzeedijkgebied. Zeelenberg werkt het plan voor ontwikkelvlek 5, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk, verder uit. Dit doet zij samen met in- en omwonenden, de klankbordgroep en de gemeente Harlingen. Naar verwachting volgt het definitieve plan in 2020, waarna gestart kan worden met de uitvoering.

Openbaar en autovrij park dat aansluit bij de gemeentelijke ambities

Foto: Ubbo Posthuma

Het plan van Zeelenberg is openbaar toegankelijk, autovrij en gaat uit van een gevarieerd landschap. Het kent open en meer besloten delen, zoals een ‘weide’, natuurlijke waterpartijen, wandelpaden, struweel en bomen. De maximaal 50 duurzame recreatiewoningen zijn zo uitgevoerd dat ze optimaal zijn ingepast in het gerealiseerde landschap. De komst van een recreatiepark betekent een prachtige impuls voor het recreatieve en toeristische karakter dat de gemeente Harlingen wil uitstralen met het Westerzeedijkgebied.
Wethouder Kuiken is blij met de plannen: “Met dit recreatiepark kunnen we een mooi begin maken met de recreatieve ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. Dit plan past uitstekend binnen onze ambities en gaat een nieuwe doelgroep naar Harlingen trekken”. Ook Bron van Zeelenberg is enthousiast over de samenwerking: “We staan te trappelen om hier in Harlingen bezig te gaan. Op deze plek, vlakbij de historische binnenstad en het strand zien we veel potentie om een uniek recreatieconcept te ontwikkelen”.

Over de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk

De gemeente Harlingen wil in samenwerking met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân het Westerzeedijkgebied ontwikkelen tot een aantrekkelijk, recreatief gebied voor Harlingers en toeristen. In 2018 is gestart met de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. De ontwikkeling van het recreatiepark op ‘ontwikkelvlek 5’ is een van de projecten binnen de gebiedsontwikkeling.
Kijk voor meer informatie op www.harlingen.nl/westerzeedijk