Harlingen versoepelt regelgeving taxivervoer speciaal onderwijs


Leeftijd voor aanspraak taxivervoer omhoog van negen naar twaalf jaar.

De gemeente Harlingen verhoogt de leeftijdsgrens voor kinderen die gebruik maken van taxivervoer, om naar de speciaal onderwijs locatie te reizen, van negen naar twaalf jaar. Hiermee versoepelt de gemeente Harlingen de regelgeving rondom het leerlingenvervoer. Nu kunnen kinderen tot negen jaar gebruik maken van het, door de gemeente, bekostigde taxivervoer. Kinderen ouder dan negen krijgen nu alleen een vergoeding voor het openbaar vervoer, tenzij dit niet passend blijkt te zijn vanwege medische of sociale redenen. Zo’n 100 kinderen uit Harlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer. Per januari 2020 wordt de wijziging ingevoerd. Ouders met kinderen op het speciaal onderwijs worden hiervan op de hoogte gebracht. 

Oog voor jonge leeftijd, reizende kinderen

Wethouder Hein Kuiken is blij met de versoepeling: ” In de praktijk zijn leerlingen van 10 à 11 jaar vaak nog niet in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Door deze kinderen nu ook taxivervoer aan te bieden creëren we ongetwijfeld meer rust in deze gezinnen”.

Geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer

De gemeente Harlingen kiest er verder voor om geen eigen bijdrage van de ouders te vragen voor het leerlingenvervoer, ondanks dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dit wel adviseert.
Wethouder Kuiken: “ Ouders kiezen er niet voor dat hun kind naar het speciaal onderwijs gaat, dat is vaak een onderwijskundige noodzaak. Het presenteren van een rekening hiervoor lijkt ons niet juist”.

Leerlingenvervoer in Harlingen

De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer, dit is geregeld in de verordening leerlingenvervoer. Hierin staan de regels opgenomen over de bekostiging van het vervoer van kinderen in het basis- en voorgezet onderwijs buiten de gemeente Harlingen. In Harlingen gaat het om ongeveer 100 kinderen. Het aanvragen van leerlingenvervoer kan via de website van de gemeente Harlingen op.