Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie gemeente Harlingen in de Grote Kerk


Zo’n 200 inwoners en ondernemers uit de gemeente Harlingen verzamelden zich dit jaar in de Grote Kerk voor de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Harlingen. Burgemeester Roel Sluiter blikte terug op het afgelopen jaar en gaf aandacht aan de verschillende actuele thema’s die op dit moment in onze samenleving spelen. Een link naar de nieuwjaarspeech vindt u bij dit bericht. Jaarlijks reikt de gemeente Harlingen daarnaast de Boei van Harlingen uit, ook werd dit jaar de Gemeentelijke draagspeld uitgereikt. 

Alle winnaars tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Harlingen. Foto: Joachim de Ruijter

Boei van Harlingen

De Boei van Harlingen ging naar Stichting Radiostad Harlingen. De Boei van Harlingen wordt jaarlijks uitgereikt aan die persoon of personen die de gemeente Harlingen op positieve wijze onder
de aandacht weten te brengen. Al meer dan dertig jaar zend de omroep Radiostad Harlingen uit vanuit de Friese havenstad. De vele vrijwilligers werken vol passie aan een uitgebreide programmering met veel muziek en opinie. De gemeente Harlingen stelt: ‘’Wie Harlingen echt van binnenuit wil doorgronden, zou moeten luisteren naar de veelzijdige programma’s van RSH’’.

Gemeentelijke Draagspeld

Jacob Roorda ontving dit jaar de gemeentelijke draagspeld. De gemeente reikt de draagspeld uit aan diegene die zich op bijzondere wijze inzet voor de Harlinger samenleving. Jacob Roorda heeft als filmmaker de geschiedenis van Harlingen en het leven van de Harlingers in talloze tekeningen en films vastgelegd. Hij is daarmee een ware chroniqueur van het dagelijks leven in onze gemeente. Zo
stelt het college van burgemeester en wethouders.

Hotze Schuil Sporttrofee

Stichting Sportpromotie Harlingen reikte de aanmoedigingsprijs uit aan het meisjes voetbalteam onder 13 jaar van FC Harlingen. De Hotze Schuil sporttrofee ging naar fierljepper Thewis Hobma, die naast Lis Stinstra (Gym) en Noa Teuben (Zwemmen) was genomineerd.