Toerisme in Fryslân brengt leven in de brouwerij


Inwoners van Fryslân staan open voor meer toerisme. Naast economische voordelen vinden zij dat toerisme ook voor meer reuring in hun woonomgeving zorgt. Door toerisme zijn er meer evenementen, meer voorzieningen en kunnen bewoners in contact komen met bezoekers van elders die ze normaal gesproken niet zouden ontmoeten.

Voordelen toerisme volgens inwoners van Fryslân

Het perspectief van de inwoners

Hoe denken inwoners van Fryslân over toerisme in Fryslân? Welke ontwikkelingen zien zij en wat vinden zij voor- en nadelen van (meer) toerisme? Via Panel Fryslân van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) hebben ruim 3000 inwoners van Fryslân hun mening hierover gegeven. Vandaag overhandigde onderzoeker Wilma de Vries het eerste exemplaar van de publicatie Toerisme in Fryslân – het perspectief van de inwoners aan Martin Cnossen van Merk Fryslân tijdens het Frysk Rekreaasje Kongres.

Meer toeristen trekken

Vooral inwoners van gebieden waar nog niet veel toeristen komen, vinden dat er inspanningen gedaan moeten worden om meer toeristen naar Fryslân te trekken. De Friese bevolking ziet het liefst natuur- en/of cultuurtoeristen komen, bezoekers die op zoek zijn naar rust en ruimte.

Geen ‘overtoerisme’

Het probleem van ‘overtoerisme’ waar sommige toeristische gebieden in Nederland mee te maken hebben, ervaren inwoners van Fryslân niet of nauwelijks. Ook niet in de gebieden waar veel toeristen komen en de nadelige gevolgen op de loer liggen. In gebieden met veel toeristische bezoekers benoemen inwoners wel nadelige gevolgen zoals parkeerproblemen, overlast van geluid of zwerfafval en duurder levensonderhoud. De nadelen lijken echter niet op te wegen tegen de voordelen.

Rust en ruimte respecteren

De opgave voor de komende tijd is om er voor te zorgen dat een toenemend aantal bezoekers niet ten koste gaat van de rust en ruimte in de provincie, het landschap en de cultuurhistorische stads- en dorpsgezichten. Want dat is juist de kracht van Fryslân voor zowel de inwoners als de bezoekers.