Geef Vrijheid door

75 jaar Vrijheid wordt dit jaar voluit herdacht en gevierd. Het jaarthema wordt elk jaar uitgewerkt in een jaarthematekst.  Dit jaar heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel de jaarthematekst geschreven. De titel daarvan is: ‘Verhalen om nooit te vergeten’. Prinses Mabel heeft vorig jaar op de vergadering van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in Amersfoort het startsein gegeven voor de herdenkingen en vieringen van 75 jaar Vrijheid met de presentatie van die jaarthematekst. Daarbij was  een Harlinger delegatie van het Centraal Comité 1945 aanwezig. Ze gebruikte ook een strofe uit het gedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman: 

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen, 
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen. 


Vervolgens verhaalde de prinses op indrukwekkend wijze over haar jeugd waarin ze naar verhalen van haar vader luisterde en tot het besef kwam dat onrecht, ongelijkheid en armoede bestreden moet worden. De lijn naar de verschrikkingen van oorlogen en onrecht wat mensen is aangedaan, monden uit in een besef dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en dat daarom de tekst van het jaarthema ‘Verhalen om nooit te vergeten’ is bedacht. Daarom ook doet het Nationaal Comité een appèl op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid onder de noemer: ‘Geef vrijheid door’.

Onder andere rijdt van 4 april tot en met 5 mei in Nederland de Vrijheid-express rond. In elke provincie is een express actief, ook in Friesland. De touringcar is ingericht om per keer zo’n dertig mensen te ontvangen die in de bus een expositie van WO II foto’s kunnen zien, beluisteren en kijken naar een actrice, luisteren naar een oorlogsverhaal en praten over de oorlog en het doorgeven van vrijheid. De bedoeling is dat de bus op vrijdag 17 april naar Harlingen komt en waarschijnlijk bij Doeksen positie zal kiezen. In het kader van het doorgeven van vrijheid biedt het Centraal Comité 1945 de leerlingen uit het basis- en voorgezet onderwijs een bezoek aan het Kazemattenmuseum aan. Dat project start ook in april. In volgende persberichten krijgt u meer informatie over de programma’s van het Centraal Comité 1945 en BENG Evenementen op, te weten, 16 april opening Oorlogstentoonstelling en boekpresentatie, Bevrijdingsdag Harlingen 17 april, Koningsdag maandag 27 april, en de 4de en de 5demei. Op de foto de Vrijheid-express